วันนี้มีอะไร: 16 กันยายน วันพิทักษ์ชั้นโอโซนสากล (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)

2018-09-16 00:00:33

วันนี้มีอะไร: 16 กันยายน วันพิทักษ์ชั้นโอโซนสากล (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)

Advertisement

วันพิทักษ์ชั้นโอโซนสากล (International Day for the Preservation of the Ozone Layer)
วันพิทักษ์ชั้นโอโซนสากลเกิดจากการลงนามของรัฐและรัฐภาคีตลอดจนองค์กรเอกชนอื่นๆ ต่อพิธีสารมอนทรีออล เพื่อรำลึกถึงวันที่มีการลงนามในพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายโอโซน ปี พ.ศ. 2530 โดยให้เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป

ภาพ Chinnapong / Shutterstock.com
ภาพ  successo images / Shutterstock.com


129 ปีก่อน
พ.ศ. 2432
เริ่มใช้ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในสยาม


96 ปีก่อน
พ.ศ.2465
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือ ตามที่นายพลเรือเอก กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ได้ขอพระราชทาน ขณะดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ

95 ปีก่อน
พ.ศ.2466
วันเกิด นายลี กวน ยิว นายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ ดำรงตำแหน่งนานถึง 31 ปี สามารถบริหารประเทศกระทั่งสิงคโปร์กลายเป็นประเทศที่มั่งคั่ง เข้มเข็ง สะอาดและปลอดภัยที่สุดในเอเชียอาคเนย์ นายลี กวน ยิวจึงได้รับการขนานนามว่าเป็น “บิดาแห่งสิงค์โปร์”61 ปีก่อน


พ.ศ.2500
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อรัฐประหารยึดอำนาจ จอมพล ป. พิบูลสงคราม และแต่งตั้ง นายพจน์ สารสิน ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป