“วิษณุ”เผยคำสั่ง คสช.คลายล็อกพรรคการเมืองเสร็จแล้ว

2018-09-13 12:50:36

“วิษณุ”เผยคำสั่ง คสช.คลายล็อกพรรคการเมืองเสร็จแล้ว

Advertisement

“วิษณุ” เผย คสช.เตรียมคลายล็อกให้พรรคการเมืองในเร็ว ๆนี้ ระบุ 28 ก.ย. กกต.ประชุมพรรคการเมือง หลังวันที่ 28 ก.ย.ที่ “บิ๊กตู่”พบกับพรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงขั้นตอนการสรรหา ส.ว. ว่า หลังจากกฎหมายลูกทั้ง2 ฉบับที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ลงประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ว่า กฎหมาย ส.ว. จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้ โดยหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้ว กกต.จะดำเนินการได้ทันที ซึ่งหลังจากนี้ กกต.จะทำการแบ่งกลุ่มของคนเพื่อให้มาจัดการเลือกกันเอง เข้าใจว่า กกต ได้จัดทำปฏิทินไว้แล้ว และหาก กกต ประกาศอย่างไรก็ให้ยึดตามนั้น เมื่อดำเนินการเสร็จ ขั้นตอนต่อไปจะส่งรายชื่อให้ คสช.เป็นคนเลือก ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้ได้ ส.ว. 100 คน ซึ่ง 50 คนแรก จะเป็นตัวจริง อีก 50 คนจะเป็นตัวสำรอง หากใครลาออกหรือขาดคุณสมบัติ ก็สามารถขึ้นมาทดแทนได้ และกระบวนการต่อไปเป็นการสรรหา ส.ว. 200 คนที่ไม่เกี่ยวกับ กฎหมายสรรหา ส.ว. แต่เป็นอำนาจของ คสช.ที่จะจัดสรร ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเตรียมการ ทั้งนี้จะต้องได้ ส.ว. 250 คน 15 วันก่อนวันเลือกตั้งนายวิษณุ กล่าวต่อว่า สำหรับกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. จะต้องทอดระยะเวลาไปอีก 90 วัน ซึ่งจะครบ 90 วันในวันที่ 10 ธ.ค. 2561 โดยในกรอบระยะเวลา 90 วันจะยังไม่มีกิจกรรมใด ๆ ยกเว้นมีคำสั่งของ คสช.ฉบับใหม่ที่จะออกมาเพื่อคลายล็อกให้ทำกิจกรรมทางการเมือง ทั้งนี้กรอบเวลา 90 วันที่กฎหมายยังไม่มีผลบังคับใช้ 60.วันแรก จะใช้สำหรับการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส่วน 30 วันหลัง ใช้เพื่อสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไรก็ตามพรรคการเมืองอาจจะสามารถทำกิจกรรมบางอย่างที่ควรทำในกรอบระยะเวลา 30 วันแต่อาจสามารถร่นเวลามาอยู่ในช่วง 60 วันได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง
นายวิษณุ กล่าวด้วยว่า ไม่ยืนยันว่าวันเลือกตั้งจะเป็นวันที่ 24 ก.พ 2562 หรือไม่ แต่ขณะนี้ยังไม่มีใคร ออกมาเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้ง ส่วนการคลายล็อกพรรคการเมือง เชื่อว่าจะคลายล็อกในเร็ว ๆ นี้ เพราะกฎหมายลูก ส.ส ส.ว. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว หลังจากนี้ จะต้องประชุมหารือเพื่อหาเวลาเหมาะสม เนื่องจากคำสั่ง คสช. คลายล็อกได้เขียนเสร็จแล้ว ขณะเดียวกันในวันที่ 28 ก.ย. นี้ กกต.จะหารือกับพรรคการเมืองทั้งหมดเพื่อซักซ้อมและตอบคำถามบางอย่าง และหลังวันที่ 28 ก.ย.ที่ คสช.จะพบกับพรรคการเมือง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งคำสั่ง คสช.เรื่องการคลายล็อกทางการเมืองจะต้องประกาศก่อน 28 ก.ย.นี้