เวียดนามวอนเลิกกินเนื้อหมา แต่ยากเพราะฝังลึกในนิสัย

2018-09-13 07:15:15

เวียดนามวอนเลิกกินเนื้อหมา แต่ยากเพราะฝังลึกในนิสัย

Advertisement

กรุงฮานอย เมืองหลวงเวียดนาม วอนประชาชนหยุดกินเนื้อสุนัขและแมว เพราะทำลายภาพลักษณ์ของเมือง แต่การกินเนื้อสุนัขฝังรากลึกอยู่ในนิสัยแล้ว จึงไม่ง่ายที่จะเลิกได้

คณะกรรมาธิการประชาชนกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ออกมาเรียกร้องให้ประชาชนเลิกการรับประทานเนื้อสุนัข เพราะมันอาจทำลายชื่อเสียงและสร้างความมัวหมองต่อภาพลักษณ์ของเมืองหลวง ในฐานะเมืองที่มีอารยธรรมและทันสมัย และอาจนำไปสู่โรคร้ายต่าง ๆ เช่นโรคพิษสุนัขบ้าและโรคฉี่หนู หรือเลปโตสไนโรซิส ทั้งนี้ มีร้านกว่า 1,000 ร้ายในกรุงฮานอยที่ยังขายเนื้อสุนัขและแมวอยู่ เจ้าหน้าที่ยังเรียกร้องให้ประชาชนหยุดประทานเนื้อแมด้วย ซึ่งได้รับความนิยมน้อยลงแล้ว แต่ก็ยังคงพอมีอยู่ เนื่องจากสัตว์จำนวนมากมักถูกฆ่าอย่างทารุณโหดร้าย

ปัจจุบันนี้ มีสุนัขและแมงประมาณ 490,000 ตัวในกรุงฮานอย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลี้ยง
มีประชาชนในเวียดนามจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับการรับประทานเนื้อสุนัข แต่ก็ยังมีจำนวนมากที่พฤติกรรมการรับประทานเนื้อสุนัขยังฝังรากลึกเป็นความเคยชิน และแม้ว่าในโซเชียล มีเดีย จะมีประชาชนจำนวนมากเห็นด้วยกับการตัดสินใจดังกล่าว แต่ก็ยังมีผู้กล่าวแย้งว่า มันเป็นนิสัยความเคยชินที่อาจไม่ง่ายสำหรับชาวเวียดนามที่จะเลิกรับประทานเนื้อสุนัขได้

มีผู้ใช้เฟซบุ๊กบางคน แย้งว่า การบริโภคเนื้อสุนัขไม่ควรจะถูกห้ามอย่างเด็ดขาด เพราะเท่ากับเป็นการกีดกันเสรีภาพด้วย แต่ควรจะปรับขึ้นภาษีสำหรับเนื้อสุนัข หรืออนุญาตให้ขายได้ในพื้นที่พิเศษเท่านั้น เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่ยังนิยมชมชอบบริโภคเนื้อสุนัขอยู่