กฟน. เดินเครื่องขุดเจาะโครงการอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

2018-09-12 16:25:37

กฟน. เดินเครื่องขุดเจาะโครงการอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Advertisement

กฟน. เดินเครื่องขุดเจาะโครงการอุโมงค์ไฟฟ้าใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

แท็กที่เกี่ยวข้อง