“ยูเอ็น” ชี้สภาพอากาศรุนแรงกระตุ้นอดอยากเพิ่มทั่วโลก

2018-09-12 14:45:25

“ยูเอ็น” ชี้สภาพอากาศรุนแรงกระตุ้นอดอยากเพิ่มทั่วโลก

Advertisement

รายงานของของสหประชาชาติชี้ว่า เหตุการณ์สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรงเป็นปัจจัยที่นำไปสู่ความอดอยากที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเมื่อปีที่แล้ว โดยผู้หญิง เด็ก และคนชราเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อแนวโน้มดังกล่าวรายงานประจำปีของสหประชาชาติเกี่ยวกับสถานะความมั่นคงทางอาการและโภชนาการในโลกระบุว่า ปัญหาสภาพอากาศรุนแรง เช่น ฝนตกหนัก อากาศเปลี่ยนแปลงสุดขั้ว ภัยแล้ง พายุและน้ำท่วม ได้ผลักให้ตัวเลขประชาชนที่ขาดสารอาหารมีมากถึง 821 ล้านคน เมื่อปี 2560 ซึ่งตัวเลขนี่เทียบเท่ากับจำนวน 1 ใน 9 ของประชากรทั่วโลก เพิ่มขึ้นจากจำนวน 804 ล้านคนในปี 2559


จำนวนประชาชนที่เผชิญกับความอดอยากเพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กลับไปสู่ระดับเดียวกับระดับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อเกือบทศวรรษที่ผ่านมา ทั้งยังมีความกังวลว่าร้อยละ 22.2 ของเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ได้รับผลกระทบจากการเติบโตหยุดชะงักหรือล่าช้า โดยเฉพาะประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากสภาพอากาศรุนแรงที่เกิดเพิ่มขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้น

รายงานของสหประชาชาติยังชี้ว่า ผู้หญิงทั่วโลกเสี่ยงได้รับผลกระทบจากปัญหาสภาพอากาศรุนแรงมากกว่า โดยเฉพาะในประเทศที่ยังมีปัญหาเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ เนื่องจากผู้หญิงขาดการเข้าถึงความมั่นคั่ง ที่ดิน การศึกษาและการดูแลสุขภาพ เช่นในอินเดีย คู่สามีภรรยาที่ยากจนและยังยึดมั่นต่อความไม่เท่าเทียมทางเพศจะเลี้ยงดูลูกชายดีกว่าลูกสาวในสภาพที่มีทรัพยากรจำกัด ส่วนทารกและเด็กเผชิญความเสี่ยงจากปัญหาระยะยาวมากว่า หรือแม้แต่การเสียชีวิตจากอาการท้องร่วงที่เกิดจากโรคต่างๆเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมที่ทำให้ประชาชนขาดแคลนน้ำดื่มและสุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัย โดยคนชราและคนพิการก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน

ภาพ AFP

แท็กที่เกี่ยวข้อง