เขตวังทองหลาง เร่งแก้น้ำท่วมซ้ำซาก ขอประชาชนอย่าทิ้งขยะมั่ว

2017-06-05 15:00:12

เขตวังทองหลาง เร่งแก้น้ำท่วมซ้ำซาก ขอประชาชนอย่าทิ้งขยะมั่ว

Advertisement

สำนักงานเขตวังทองหลาง เร่งรณรงค์ ประชาชน ร่วมทิ้งขยะให้เป็นที่ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง


นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง และบุคลากร ร่วมประชุมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของการเก็บขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่ วังทองหลาง และบริเวณโดยรอบ
โดยนายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา  ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สภากรุงเทพมหานคร กล่าวภายหลังการประชุมว่า ขณะนี้ได้เร่งให้ทุกฝ่ายร่วมรณรงค์ประชาชนในทุกเขตพื้นที่ ไม่ใช่แต่ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ให้ทิ้งขยะในที่ที่ทางเขตจัดหาให้ หากเป็นขยะชิ้นใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตเข้าไปเก็บตามบ้านประชาชนในทุกวันอาทิตย์จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกฝ่ายร่วมมือกัน เพราะขยะถือเป็นปัญหาสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่เขต กทม. ส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนโรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ในพื้นที่เขตวังทองหลาง ว่ามีการทิ้งขยะ การส่งเสียงดังจากโรงงาน ขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการร่วมกับชุมชนแล้ว