“ศรีสุวรรณ” จี้กลาโหมเอาผิด พร.โค่นต้นไม้หวงห้าม

2018-09-09 10:25:04

“ศรีสุวรรณ” จี้กลาโหมเอาผิด พร.โค่นต้นไม้หวงห้าม

Advertisement

“ศรีสุวรรณ จรรยา” นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจี้ รมว.กลาโหมเอาผิดกรมแพทย์ทหารเรือโค่นต้นไม้หวงห้ามทิ้งไปมากกว่า 30 ต้นยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง สำหรับ นายศรีสุวรรณ จรรยา” นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ล่าสุดได้ออกแถลงการณ์ครั้งใหม่เกี่ยวกับกรณีกรมการแพทย์ทหารเรือได้ทำการซ่อมแซมสนามกีฬา พร. โดยได้โค่นทำลายต้นไม้หวงห้ามไปมากกว่า 30 ต้นด้วยกัน โดยในแถลงการณ์ระบุว่า


“ด้วยสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนได้ตรวจสอบพบว่า กรมการแพทย์ทหารเรือ (พร.) ได้จัดจ้างซ่อมแซมสนามกีฬา พร. (ความจริงต้องเรียกว่า รื้อทำลายทิ้ง) จากเงินภาษีประชาชนวงเงิน 20 ล้านบาท โดยเริ่มงานมาตั้งแต่ 19 มิ.ย. 61 และจะไปสิ้นสุด 16 ต.ค. 61 นั้น ซึ่งการซ่อมแซมสนามกีฬาดังกล่าว ได้ทำลายสนามหญ้า ทำลายลู่วิ่ง ซึ่งยังมีสภาพที่ดีสมบูรณ์อยู่แล้วทิ้งทั้งหมดเพื่อจัดทำขึ้นมาใหม่ อันเป็นการใช้เงินงบประมาณอย่างสิ้นเปลือง ไม่ประหยัด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงแต่อย่างใด”

นอกจากนั้น นายศรีสุวรรณ ยังได้กล่าวในแถลงการณ์อีกว่า โครงการซ่อมแซมสนามกีฬาดังกล่าวยังได้โค่นทำลายต้นไม้หวงห้ามขนาดใหญ่ประเภท ก. ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ 2484 ไปมากกว่า 30 ต้น และแต่ละต้นมีอายุหลายสิบปี ความสูงมากกว่า 10-20 เมตร โดยไม่มีการขุดล้อมหรือบอนล้อมนำไปปลูกยังที่อื่นแต่อย่างใดเลย อาทิ ต้นประดู่แดง ต้นประดู่เหลือง ต้นนนทรี ต้นปีป ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ เป็นต้น ซึ่งต้นไม้เหล่านี้ให้ดอกที่สวยงาม ให้ร่มเงาความร่มรื่นแก่คนป่วย ประชาชน พนักงานลูกจ้างและข้าราชการกรมแพทย์ทหารเรือมาอย่างยาวนาน หลายคนเห็นการใช้รถแทรกเตอร์ไถโค่นต้นไม้แล้วถึงกับน้ำตาซึม ด้วยข้ออ้างที่ฟังไม่ขึ้น และการทำสนามใหม่ครั้งนี้ไม่อยู่ในแผนประจำปีของกองทัพเรือแต่อย่างใดด้วย

การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการฝ่าฝืนมาตรา 11 และมาตรา 12 แห่ง พรบ.ป่าไม้ 2484 ประกอบ พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 2535 โดยชัดแจ้ง นอกจากนั้นยังฝ่าฝืนนโยบายเร่งด่วนของ รมว.กลาโหม ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่สั่งการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่สั่งการไว้ชัดเจนว่า “ต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วน ขยายผลและเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ ร.9 สมเด็จพระราชินี และในหลวง ร.10 และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้” เป็นต้นด้วยเหตุดังกล่าวนายศรีสุวรรณ ในนามของสมาคมฯ จึงจะนำความพร้อมหลักฐานไปร้องเรียนเอาผิด เจ้ากรมการแพทย์ทหารเรือ ประธานและคณะกรรมการกำหนด TOR และ ผอ.กองสนับสนุน พร. และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ รมว.กลาโหม ณ สำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กทม. ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. เพื่อขอให้สั่งการให้มีการตรวจสอบและลงโทษตาม พรบ.ว่าด้วยวินัยทหาร 2476 และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วัน แต่หากไม่มีการดำเนินการลงโทษใด ๆ สมาคมจะนำความยื่นฟ้องต่อศาลต่อไป