กาชาดชวนบริจาคสเต็มเซลล์มอบชีวิตใหม่ผู้ป่วย

2018-09-08 18:20:36

กาชาดชวนบริจาคสเต็มเซลล์มอบชีวิตใหม่ผู้ป่วย

Advertisement

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนประชาชนร่วมงาน “วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2561” เพื่อขอบคุณอาสาสมัครและผู้บริจาคสเต็มเซลล์กว่า 32 ล้านคนทั่วโลก ที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วย 15-19 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. น.ท.หญิง พญ.อุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า การจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก กำหนดจัดขึ้นโดยองค์กร World Marrow Donor  Association (WMDA) ให้วันเสาร์ที่ 3 ของเดือน ก.ย.ของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day) เพื่อขอบคุณอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ และผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่มีอยู่ทั่วโลกมากกว่า 32 ล้านคน และรณรงค์ให้ทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากกว่า 50,000 ราย ต่อปี  

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2561 ระหว่างวันที่ 15-19 ก.ย. เวลา 11.00-18.00 น. ณ Beauty & Health ชั้น 3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การรับบริจาคโลหิตและลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์   ฟังเสวนาให้ความรู้สเต็มเซลล์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาโลหิตวิทยา จากสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย พบแพทย์ให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเลือด ชมนิทรรศการสเต็มเซลล์ Mix & Match  มิกซ์เราให้เข้ากัน สำหรับผู้บริจาคโลหิต พร้อมกับลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ระหว่างวันที่ 15-19 ก.ย.ที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค และที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ได้รับกระเป๋า Thank you Stem Cell Donor เป็นที่ระลึก 

ทั้งนี้ในประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากแพทยสภา ให้ทำหน้าที่จัดหาอาสาสมัครผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ ที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วย โดยจัดตั้ง “ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ” เพื่อเป็นศูนย์กลางทะเบียนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติ มาตั้งแต่ปี 2545 เป็นเวลา 16 ปีแล้ว ปัจจุบัน มีอาสาสมัครลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ จำนวน 228,335 ราย  ผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วย จำนวน 292 ราย และยังมีผู้ป่วยรอรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากถึง 1,812 ราย  อาทิ ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง  ไขกระดูกฝ่อ

แท็กที่เกี่ยวข้อง