แถลงการณ์สำนักพระราชวัง “พระองค์โสม” เสด็จประทับ รพ.จุฬาฯ ฉบับที่ 2

2018-09-07 20:15:08

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง “พระองค์โสม” เสด็จประทับ รพ.จุฬาฯ ฉบับที่ 2

Advertisement

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ ฉบับที่ 2

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 ความว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 ก.ย. 2561 คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้รายงานว่า ขณะนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีพระอาการโดยรวมดีขึ้น พระอาการอักเสบติดเชื้อของเนื้อเยื่อที่พระชงฆ์ (แข้ง) ซ้ายหายเป็นปกติ และพระอาการอ่อนแรงของพระหัตถ์และพระกรขวาดีขึ้นเกือบปกติ การนี้ คณะแพทย์จึงได้ถวายกิจกรรมกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูพระวรกาย ให้มีพระกำลังกลับมาดังเดิม และได้กราบทูลขอประทานอนุญาตให้ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ต่อไปอีกระยะหนึ่ง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 7 ก.ย.2561แท็กที่เกี่ยวข้อง