นักวิชาการขวางร่วมจ่ายบัตรทอง

2018-09-07 10:25:58

นักวิชาการขวางร่วมจ่ายบัตรทอง

Advertisement

นักวิชาการไม่เห็นด้วยร่วมจ่ายบัตรทอง แนะพัฒนาระบบปฐมภูมิดีกว่าสกรีนคนจนเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นถึงกระแสข่าวที่กระทรวงการคลังมีแนวคิดให้ประชาชนที่ใช้สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ บัตรทอง โดยคนที่มีรายได้เกิน 100,00 บาทต่อปี สิทธิในบัตรทองควรลดลง เช่น อาจจ่ายเอง 10-20% ว่า ระบบสวัสดิการโดยทั่วไปต้องเป็นระบบถ้วนหน้าโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นสวัสดิการพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นบำนาญผู้สูงอายุหรือการรักษาพยาบาล เราควรมุ่งสู่การเป็นระบบถ้วนหน้าให้ทุกคนได้รับเท่าเทียมกันโดยไม่ต้องพิสูจน์เรื่องความยากจนเพื่อจะได้รับสิทธิฟรี

ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ กล่าวต่อว่า ประเด็นเรื่องการให้ร่วมจ่าย 10-20% ตนขออ้างงานวิจัยของ ดร.ณัฐ หงษ์ดิลกกุล อีกว่ารายได้เฉลี่ยของคนไทยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 26,000 บาท ดังนั้นหากมีค่าใช้จ่ายที่งอกออกมา เช่น ต้องรักษาโรคที่มีค่าใช้จ่ายขนาดกลางประมาณ 50,000-60,000 บาท แล้วต้องจ่าย 10 % หรือประมาณ 5,000 บาท ก็เป็นปัญหาสำหรับครอบครัวโดยเฉลี่ยซึ่งไม่ได้เป็นครอบครัวยากจน ขณะเดียวกัน หากจะกำหนดเพดานรายได้ให้สูงขึ้นก็ไม่ได้ช่วยประหยัดงบประมาณไปได้สักเท่าไหร่เพราะประเทศไม่ได้มีคนรวยขนาดนั้น ขณะที่คนชั้นกลางก็ยังใช้ชีวิตปากกัดตีนถีบอยู่แล้ว สมมติงบประมาณบัตรทองอยู่ที่ 150,000 ล้าน ถ้าให้ร่วมจ่ายตามแนวคิดดังกล่าวก็อาจมีเงินเพิ่มขึ้นหลัก 10-20% แต่เทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีถือเป็นหลักเปอร์เซ็นต์ที่น้อยนิดมาก ไม่สามารถทำให้กองทุนบัตรทองมีความมั่งคั่งหรือสามารถช่วยคนจนได้ แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคนจะวิ่งเข้าหาโพลิคลินิกมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็จะเยอะขึ้น
ผศ.ดร.ษัษฐรัมย์ เสนอว่า ไม่ควรต้องตัดลดอะไรแต่พัฒนาระบบปฐมภูมิดีขึ้น ให้คนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้โดยง่ายและมีคุณภาพดี ไม่มีการกระจุกตัว พัฒนาเรื่องการตรวจสุขภาพต่างๆ มากขึ้น ปรับเงื่อนไขการใช้ชีวิตประจำวัน ปรับเงื่อนไขเรื่องอาหารที่มีคุณภาพ มียาราคาถูก สิ่งเหล่านี้จะทำให้คนเจ็บป่วยน้อยลง ถ้าจะทำควรทำให้ดีขึ้น ตนมองว่าการพัฒนาระบบปฐมภูมิควรเป็นทางที่เราควรมุ่งไป มากกว่ามานั่งสกรีนคนเพื่อประหยัดงบ ไม่ใช่มุ่งเป้าคนจนเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ ถ้าทำแบบนี้มองว่าคือการถอยหลัง

แท็กที่เกี่ยวข้อง