วันนี้มีอะไร: 7 กันยายน วันแห่งการนำมารยาทไปที่ทำงาน (Bring Your Manners To Work Day)

2018-09-07 00:00:59

วันนี้มีอะไร: 7 กันยายน วันแห่งการนำมารยาทไปที่ทำงาน (Bring Your Manners To Work Day)

Advertisement

วันแห่งการนำมารยาทไปที่ทำงาน (Bring Your Manners To Work Day)
วันแห่งการนำมารยาทไปที่ทำงาน ถูกริเริ่มขึ้นโดย Protocol School of Washington เพื่อย้ำเตือนให้คนในสังคมได้หันกลับมาตระหนักถึงความสำคัญของปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นอย่างมีมารยาท และเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น โดยเริ่มต้นจากตัวเอง เริ่มต้นที่ที่ทำงานของตัวเองก่อน แล้วค่อยขยายออกไปสู่หน่วยอื่นๆ ในสังคม

ภาพ  imtmphoto / Shutterstock.com

116 ปีก่อน
พ.ศ. 2445
ประกาศใช้ธนบัตรแบบแรกของไทย เป็นธนบัตรหน้าเดียว มี 5 ราคา คือ 5,10,20,100 และ 1,000 บาท พิมพ์โดย บ. โทมัส เดอลารู แห่งอังกฤษ มีอักษรแจ้งมูลค่าเป็นภาษาไทย จีน อังกฤษ และมลายู
ภาพ en.wikipedia.org

78 ปีก่อน
พ.ศ. 2483
เดอะบลิตซ์ การโจมตีลอนดอนด้วยระเบิดแบบสายฟ้าแลบโดยกองทัพอากาศของนาซีเยอรมนี เริ่มขึ้นเป็นคืนแรกจาก 57 คืนติดต่อกัน
ภาพ Tinseltown / Shutterstock.com

32 ปีก่อน
พ.ศ. 2529
อาร์ค บิชอบ เดสมอน ตูตู ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำคริสตจักรนิกายแองกิคลันแห่งอังกฤษ

20 ปีก่อน
พ.ศ.2541
แลรี เพจ และ เซอร์เกย์ บริน สองนักศึกษาปริญญาเอกแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ร่วมกันก่อตั้งบริษัท กูเกิล ที่โรงรถของเพื่อนในเมนโล พาร์ค (Menlo Park) รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา