จี้โยธาจังหวัดแจงใช้งบปรับปรุงภูมิทัศน์เขาช่องกระจก

2018-09-06 15:25:14

จี้โยธาจังหวัดแจงใช้งบปรับปรุงภูมิทัศน์เขาช่องกระจก

Advertisement

รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์จี้โยธาจังหวัดแจงใช้งบประมาณปรับปรุงลานต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงปลูกเขาช่องกระจก

จากกรณี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ สั่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงภายใน 15 วันเพื่อหาหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบดูแลที่ดินบนเขาช่องกระจก ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ภายหลังต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงปลูกอายุ 60 ปีบริเวณจุดชมวิวด้านทิศตะวันออกบนเขาช่องกระจกถูกตัดโค่นถอนรากถอนโคนเมื่อวันที่ 6 ก.ย. นายธีรพันธ์ นันทกิจ รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้แจ้งให้นายสมบูรณ์ นวลเจริญ หัวหน้าสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการใช้งบประมาณ 16.8 ล้านบาทปรับปรุงภูมิทัศน์เขาช่องกระจก หลังจากสื่อมวลชนรายงานข้อมูลผลกระทบการก่อสร้างรอบลานต้นพระศรีมหาโพธิ์บนเขาช่องกระจก อาจส่งผลกระทบกับระบบนิเวศวิทยาและระบบรากของต้นไม้ทรงปลูก และการใช้งบประมาณในสัญญาจ้างฉบับเดียวกันติดตั้งระบบป้องกันลิง ซ่อมแซมหลังคาอาคารบนเขาช่องกระจกในความดูแลของวัดธรรมิการรามวรวิหาร สำหรับโครงการนี้ดำเนินการในขณะที่นายทวี นริสศิริกุล ดำรงตำแหน่ง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์

“ทราบว่าที่ผ่านมามีการแก้ไขสัญญาการทำโครงการ เนื่องจากเคยมีข้อทักท้วงกรณีมีบางหน่วยเสนอทุบมณฑปและจุดที่ตั้งพระพุทธบาทจำลองบนยอดเขา แต่หลายฝ่ายเกรงว่าประชาชนจะแสดงความไม่พอใจจึงแก้ไขแบบแปลนใหม่ สำหรับปัญหานี้สำนักงานโยธาควรเร่งรัดนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชี้แจงให้เรียบร้อยโดยเร็วตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ โดยเฉพาะการนำภาพถ่ายบริเวณลานต้นพระศรีมหาโพธิ์เดิม เปรียบเทียบภายหลังมีการก่อสร้างใหม่ตามแบบแปลนของโครงการในสัญญาจ้าง ส่วนการขออนุญาตก่อสร้างคงไม่ได้ยื่นขอจากหน่วยงานใดเนื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อมูลของหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบพื้นที่บนเขาช่องกระจก” นายธีรพันธ์ กล่าว


แท็กที่เกี่ยวข้อง