“บิ๊กตู่”ยันศาสนาไม่ใช่ต้นเหตุของความขัดแย้ง

2018-09-06 13:10:31

“บิ๊กตู่”ยันศาสนาไม่ใช่ต้นเหตุของความขัดแย้ง

Advertisement

นายกรัฐมนตรีให้ “เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน” ระบุทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี ศาสนาไม่ใช่ต้นเหตุของความขัดแย้ง วอนเลิกพูด “พุทธ-มุสลิม”เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ให้โอวาท แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน” รุ่นที่ 6 จำนวน 120 คน ตอนหนึ่งว่า รัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาภาคใต้ด้วยการเมือง ซึ่งไม่ใช่ด้วยวิถีทางเลือกตั้งของนักการเมือง แต่การเมืองของรัฐบาลคือการพัฒนา โดยพยายามแก้ทุกอย่างทั้งด้วยกลไกของ กอ.รมน. และ ศอ.บต. ซึ่งเป็นกลไกพิเศษเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่เรียบร้อย หากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วหน่วยงานเหล่านี้ก็ไม่มีความจำเป็น ทั้งนี้ทุกศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ศาสนาไม่ใช่ต้นเหตุของความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงใดๆ ทั้งสิ้น จึงต้องสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน ทำอย่างไรให้ภาคใต้สันติ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอชื่นชมศาสนาอิสลามที่มีความเข้มงวดและสอนให้คนเป็นคนดีจึงขอให้ทุกคนประพฤติเคร่งครัดในหลักคำสอนของศาสนาทุกศาสนาสอนให้รักกันไม่ได้สอนให้ตีกัน วันนี้จึงขอให้เลิกพูดว่าพุทธ มุสลิม ให้เลิกพูดสักที อย่าสร้างความขัดแย้งกันอีกเลย อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่ก็ดูแลคนทั้งประเทศตามวิธีการที่ถูกต้อง รัฐบาลชุดต่อไปแม้จะมีเสียงข้างมาก ก็ต้องดูแลเสียงข้างน้อยด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง