ชัยภูมิจัดยิ่งใหญ่ “งานสืบสานตำนานสาวบ้านแต้”

2018-09-05 17:55:37

ชัยภูมิจัดยิ่งใหญ่ “งานสืบสานตำนานสาวบ้านแต้”

จ.ชัยภูมิ จัดยิ่งใหญ่ “งานสืบสานตำนานสาวบ้านแต้” คนนับหมื่นแห่ขี่จักรยานอนุรักษ์เมืองวิถีไทย ช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง ลดภาวะโลกร้อน และยังช่วยส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชน

ที่ จ.ชัยภูมิ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ และนายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ฝ่ายทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน นักเรียนนักศึกษา ผู้นำชุมชน ฝ่ายปกครองในท้องถิ่นจากทั้งหมดในเขตปกครองพื้นที่ใน 13 ตำบล ของ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ จำนวนมากกว่า 10,000 คน จัดกิจกรรม “งานสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ขี่รถจักรยาน” ปีที่ 62 หลังมีการจัดอย่างต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่ปี 2499 เป็นต้นมา

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผวจ.ชัยภูมิ กล่าวว่า เดิมชาว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ มีชื่อเสียงโด่งดังเรื่องตำนานเรียกขานว่าเป็น “ดินแดนสาวบ้านแต้ขี่รถจักรยาน” จนมีการถูกนำไปใช้แต่งเป็นบทเพลงสะท้อนวิถีชีวิตชุมชนความเป็นอยู่ของสาวบ้านแต้ ที่มีสาวงาม และมีประเพณีเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในการแต่งกายสวยงามสวมใส่ผ้าไทยพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและโดยเฉพาะการจะเดินทางไปไหนมาไหนจะใช้รถจักรยานขับขี่เดินทางไปทั่วพื้นที่ จนกระทั่งราวปี 2499 – 2502 มีนักแต่งเพลงชื่อธรรมนูญ แสงรังสี ได้แต่งเพลงสาวบ้านแต้เพื่อสะท้อนชีวิตของชาวบ้านคนหนุ่มสาวที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ เกิดขึ้น จนโด่งดังไปทั่วประเทศในสมัยกว่า 62 ปีที่ผ่านมาจนปัจจุบัน

Advertisement
ด้วยเหตุนี้ ชาว อ.เกษตรสมบูรณ์ เริ่มเห็นความสำคัญต่อเรื่องราวของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนตนเองดั้งเดิม จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการสืบสานตำนานสาวบ้านแต้ขี่จักรยานมาจนปัจจุบัน ตามที่เนื้อเพลงระบุ “พ.ศ.2499 วันที่ 5 เดือนกันยายน” ที่สะท้อนตำนานจุดเริ่มต้นบทเพลงสาวบ้านแต่ขี่จักรยาน ขึ้นมาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้จ.ชัยภูมิ ได้สานต่อนโยบายจังหวัดในการออกมาช่วยกันรณรงค์ออกมาสวมใส่ผ้าไทยที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละอำเภอให้มากขึ้นในทุกวันพระ ตามที่เคยมีมาแต่เดิมของแต่ละท้องถิ่นตามต้นแบบเมืองวิถีไทยมาแต่โบราณ และในสถานศึกษาทุกแห่งในจ.ชัยภูมิ จะให้นักเรียนนักศึกษาแต่งกายด้วยผ้าไทย “นุ่งซิ้นไม่นุ่งสั้น” มาต่อเนื่องนำร่องเป็นจังหวัดแรกๆ ของภาคอีสานและทั่วประเทศที่ประสบความสำเร็จและมาจนถึงปัจจุบันมีประชาชน เด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษา ทุกพื้นที่ของ จ.ชัยภูมิให้ความร่วมมือจนประสบผลสำเร็จมาต่อเนื่องในครั้งนี้เข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว ทำให้บรรยากาศการช่วยกันสวมใส่ผ้าไทยปีนี้ก็ยิ่งคึกคักอย่างต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้นกว่าทุกปี

Advertisement