สิ้นแล้ว! “แมนรัตน์ ศรีกรานนท์” อ.ส. วันศุกร์ วงดนตรีใน ร.9

2018-09-05 16:00:17

สิ้นแล้ว! “แมนรัตน์ ศรีกรานนท์” อ.ส. วันศุกร์ วงดนตรีใน ร.9

Advertisement

นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของวงการดนตรีของไทย สำหรับการจากไปของ อ.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ สมาชิกรุ่นวงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ วงดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


อ.แมนรัตน์ คนที่สองจากซ้าย

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. อ.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ สมาชิกรุ่นวงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ วงดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสียชีวิตลงแล้ว เมื่อ 03.00 น. โดยภายหลังจากความสูญเสียที่เกิดขึ้น ได้มีการแสดงข้อความรำลึกถึงการจากไปของ อ.แมนรัตน์อย่างกว้างขวาง ถึงข้อความแสดงความเสียใจในเฟซบุ๊กเพจ “Pathorn Srikaranonda“ ของ ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ ลูกชายของ อ.แมนรัตน์  
กำหนดพระราชทานน้ำอาบศพ เวลา 19.00 น. ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ย. 2561 โดยเป็นการทำพิธีทางศาสนาคริสต์ โดยมีพิธีสวดในวันเสาร์-อาทิตย์-จันทร์ ในเวลา 19.00 น. ก่อนหน้าที่จะมีการทำพิธีฝังที่โบสถ์วัดมหาไถ่ ซ.ร่วมฤดี ถ.วิทยุ  ในวันอังคารที่ 11 ก.ย. 2561  ทั้งนี้ฝ่ายเจ้าภาพของด.วางพวงหรีดทุกชนิด 


สำหรับ อ.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ นั้นมีนามเดิมว่า เรมอนด์ ซีเกร่า (Reimondo Amato de Sequeira) เป็นนักดนตรีลูกครึ่งชาวไทย-โปรตุเกส เกิดเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2471 ที่กรุงเทพมหานคร โดยบิดาของอ.แมนรัตน์คือ เรนัลโด ซีเกร่า (Reinaldo Maria de Sequeira) นักดนตรีชาวโปรตุเกส เป็นคนแรกๆที่นำเพลงตะวันตกมาบรรเลงในประเทศไทย

เมื่อเติบใหญ่ขึ้นได้มีโอกาสเล่นเปียโนถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ไปออกอากาศ ณ สถานีวิทยุ อ.ส ต่อมาได้ถวายตัวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อที่จะเล่นเปียโนใน วงดนตรีลายคราม ซึ่งนักดนตรีในวงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ ชั้นหม่อมเจ้าและชั้นหม่อมราชวงศ์ และที่พิเศษ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นผู้ทรงแซกโซโฟน และคลาริเน็ต


อ.แมนรัตน์ กับ ดร.ภาธร ศรีกรานนท์ภายหลังจากที่ได้เป็นสมาชิกวงดนตรี อ.ส วันศุกร์ ได้รับพระราชทานนามในภาษาไทยจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า "แมนรัตน์ ศรีกรานนท์" ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนส่วนพระองค์ ส่งไปเรียนวิชาเรียบเรียงเสียงประสานที่ โรงเรียนการดนตรีเบิร์กลี (Berkley School of Music) ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา (ปัจจุบันคือวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลี - Berkley College of Music) ก่อนหน้าที่จะได้เล่นดนตรีถวายใน วงดนตรี อ.ส วันศุกร์ เป็นเวลานานกว่า 50 ปี


ภาพ Facebook: Pathorn Srikaranonda
จวบปี 2535 อ.แมนรัตน์ ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีสากล ในปี พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ก่อตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้บริหารโรงเรียนดนตรีสยามกลการ

นอกจากนั้น อ.แมนรัตน์ ยังได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516 อีกด้วย