สรรพากรแนะผู้ประกอบการ จดทะเบียนธุรกิจให้ถูกต้องก่อน 1 ม.ค.62

2017-03-06 14:32:14

สรรพากรแนะผู้ประกอบการ จดทะเบียนธุรกิจให้ถูกต้องก่อน 1 ม.ค.62

Advertisement

กรมสรรพากร แนะผู้ประกอบการเร่งจดทะเบียนธุรกิจให้ถูกต้องก่อน 1 ม.ค.62 เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ


นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ขณะนี้มีจำนวนผู้ประกอบการเข้าจดทะเบียนแล้ว 4.6 แสนราย จากผู้ประกอบการทั้งหมดที่มีอยู่ 3 ล้านราย โดยกรมสรรพากร ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ เร่งเข้ายื่นจดทะเบียนธุรกิจให้ถูกต้องก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 เพื่อประโยชน์ในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน เนื่องจากสถาบันการเงินจะใช้บัญชีและงบการเงินที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอียื่นต่อกรมสรรพากร เป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินและขออนุมัติสินเชื่อ โดยกรมสรรพากรจะให้สิทธิพิเศษกับผู้ที่จดทะเบียนในเวลาที่กำหนด โดยการไม่ตรวจสอบการจ่ายภาษีย้อนหลัง และผู้ประกอบการจะต้องปรับปรุงการจัดทำบัญชีให้มีมาตรฐาน โดยจัดทำเป็นบัญชีเล่มเดียวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล
สำหรับการยื่นขอคืนภาษี ล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ยื่นขอคืนภาษีแล้วจำนวน 1.7 ล้านราย จากผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 3 ล้านราย ซึ่งกรมสรรพากรได้ดำเนินการนำเงินคืนผ่านระบบพร้อมเพย์แล้ว 7 แสนราย และคืนในรูปแบบเช็คเงินสดประมาณ 7 หมื่นราย ซึ่งสามารถคืนภาษีได้เร็วขึ้นร้อยละ 4-5 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและเม็ดเงินในการคืนภาษีเพิ่มขึ้น 3-4 พันล้านบาท ทั้งนี้คาดว่า ในปีนี้ทั้งปีจะมียอดคืนภาษีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1 หมื่นล้านบาท จากมาตรการลดหย่อนภาษีต่างๆ ของรัฐบาลที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง
ส่วนแผนเพิ่มประสิทธิภาพทางภาษี กรมสรรพากรจะเน้นการสำรวจธุรกิจกลางคืน เช่น ร้านอาหาร ผับ บาร์ ฯลฯ ว่ามีการเสียภาษีอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยจะใช้วิธีการสุ่มสำรวจและขอใบกำกับภาษีจากร้านค้านั้นๆ เพื่อดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ในปีนี้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 1.867 ล้านล้านบาท