WHO เตือน 1.4 พันล้านคนไม่ออกกำลัง เสี่ยงโรค

2018-09-05 11:35:27

WHO เตือน 1.4 พันล้านคนไม่ออกกำลัง เสี่ยงโรค

Advertisement

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO เตือนว่าประชากรวัยผู้ใหญ่กว่า 1,400 ล้านคนทั่วโลก เสี่ยงเป็นโรคจากการไม่ออกกำลังกายให้เพียงพอ ขณะที่อัตราของกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายทั่วโลกไม่มีความเปลี่ยนแปลงในช่วงเกือบ 20 ปี


ภาพ Africa Studio / Shutterstock.com


รายงานขององค์การอนามัยโลกที่เผยแพร่วันนี้ได้ชี้ว่าจำนวน 1 ใน 3 ของผู้หญิงทั่วโลก และ 1 ใน 4 ของประชากรชายทั่วโลก กำลังเผชิญความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อต่างๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน และมะเร็ง หากไม่มีการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอ
รายงานฉบับนี้ติดตามระดับการทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายของประชากร 1 ล้าน 9 แสนคน ใน 168 ทั่วโลกในช่วงปี 2559 นักวิจัยพบว่าไม่มีการพัฒนาขึ้นของระดับกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายนับตั้งแต่ปี 2544 แม้ว่าจะมีโครงการด้านสาธารณสุขจำนวนมากที่เน้นย้ำประโยชน์ของการออกกำลังกายก็ตาม โดยข้อมูลระบุว่า ประชากรวัยผู้ใหญ่ทั่วโลกกว่า 1 ใน 4 หรือกว่า 1,400 ล้านคน ยังทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงนำมาสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อ รวมถึงยังมีผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตด้วย
ภาพ AFP

องค์การอนามัยโลกแนะนำว่าประชากรวัยผู้ใหญ่แต่ละคนควรใช้เวลาอย่างน้อย 150 นาทีในแต่ละสัปดาห์ ออกกำลังกายแบบหนักปานกลาง เช่น การเดินเร็ว ว่ายน้ำ หรือการปั่นจักรยานที่ไม่หักโหม หรือใช้เวลา 75 นาที กับการทำกิจกรรมออกกำลังกายแบบหนัก อย่างเช่นการวิ่งหรือเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น

นอกจากนี้ รายงานยังเน้นให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่ากังวล ซึ่งรวมถึงอัตราการออกกำลังกายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างประเทศร่ำรวย ที่ประชาชนมีวิถีชีวิตที่สะดวกสบายและคุ้นเคยกับการนั่งโต๊ะหรือไม่เคลื่อนไหวร่างกายมากกับประเทศยากจน และระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง
แท็กที่เกี่ยวข้อง