เลือกตั้งท้องถิ่นจัดหลังเลือกตั้งใหญ่ 3 เดือน

2018-09-04 21:45:29

เลือกตั้งท้องถิ่นจัดหลังเลือกตั้งใหญ่ 3 เดือน

Advertisement

ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 6 ฉบับ ส่งให้ สนช.ภายใน ก.ย.นี้ ก่อนพิจารณานำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป คาดกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือน ก.พ. 2562 ทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดหลังการเลือกตั้งใหญ่ 3 เดือน แบ่งจัด 2 ครั้ง

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 6 ฉบับ โดยสาระสำคัญของกฎหมาย คือ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นผู้ที่จัดการเลือกตั้ง แต่สามารถมอบหมายให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดการเลือกตั้งได้ ส่วนสมาชิกสภากรุงเทพ (สก.) และสมาชิกสภาเขต (สข.) ยังมีอยู่เช่นเดิม เพียงแต่ขณะนี้ สข. ครบวาระหมดแล้ว แต่ยังไม่อนุญาตให้มีการเลือกตั้ง โดยให้รอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่าในอนาคตจะมี สข. อีกหรือไม่

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ไม่ว่าจะมี สข. หรือไม่ในอนาคตจะต้องมีกฎหมายออกมาอีก 1 ฉบับ โดยการจะได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือไม่ จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าคะแนนที่ไม่เลือกผู้ใด และ กกต. จะสามารถตรวจสอบการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมในเชิงรุก คือ สามารถตรวจสอบได้เมื่อพบข้อมูลทุจริตโดยไม่ต้องรอให้มีผู้มาร้องเรียน มีการแก้คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้เข้มงวดป้องกันไม่ให้มีการทุจริตได้นอกจากนี้ยังกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมจากเดิม โดยดูจากบทเรียนที่ผ่านมา เพื่อนำมาปรับแก้ไขกฎหมายให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะได้จัดสรรงบประมาณไปดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ แต่จะต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกำหนด
พล.ท.สรรเสริญ กล่าวด้วยว่า วันนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ตรวจสอบรายละเอียดของกฎหมายทั้ง 6 ฉบับเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา คาดว่าภายในเดือนก.ย.นี้ จะส่งให้ สนช.ได้ และน่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายในเดือนพ.ย. 2561 ที่จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไปโดยคาดว่ากฎหมายจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือน ก.พ. 2562 ซึ่งจะทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งใหญ่

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งท้องถิ่น ควรมีระยะห่างกับการเลือกตั้งระดับชาติ ประมาณ 3 เดือน จะก่อน หรือ หลัง ดังนั้นเมื่อการเลือกตั้งระดับชาติเกิดขึ้นช่วงเดือน ก.พ. 2562 เพื่อให้ กกต.เตรียมการได้ทันการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องขยับออกไปอีก 3 เดือน ซึ่งการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น อาจต้องจัด 2 ครั้ง ครั้งแรก ประมาณ 40 จังหวัด ในเขตการเลือกตั้งที่ไม่มีเปลี่ยนแปลง ส่วนอีก 30 กว่าจังหวัดจะจัดขึ้นภายหลังมีการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


แท็กที่เกี่ยวข้อง