“องอาจ”ฝาก 5 ข้อ สนช.พิจารณา ก.ม.เลือกตั้ง

2017-06-04 00:00:00

“องอาจ”ฝาก 5 ข้อ สนช.พิจารณา ก.ม.เลือกตั้ง

Advertisement

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ฝาก 5  ข้อ สนช. พิจารณา พ.ร.ป.กกต. เพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม ขจัดซื้อเสียง


เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. ว่า เรื่องเซ็ตซีโร่ กกต. หรือไม่ คิดว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญ ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง เรื่องที่สำคัญกว่า คือ ทำอย่างไรให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม เพราะในอดีต พบว่าการเลือกตั้งทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ถูกครหานินทา ว่ามีการทุจริตกันค่อนข้างมาก  กลไกอำนาจรัฐในพื้นที่ก็วางตัวไม่เป็นกลาง    มีการใช้เงินเพื่อซื้อเสียง เมื่อได้อำนาจจากการเลือกตั้ง  ก็เข้าไปใช้อำนาจถอนทุนด้วยวิธีการทุจริตรูปแบบต่างๆ  จากนั้นก็เอาเงินที่ได้จากการทุจริตมาทุจริตเลือกตั้งเพื่อให้ได้อำนาจต่อไป  กลายเป็นวงจรอุบาทว์ของการเมืองไทยอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเพื่อให้ร่าง พ.ร.ป. กกต.เป็นกฎหมายที่ช่วยป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง ขอฝากให้ สนช.คำนึงถึงแนวทางการพิจารณาร่าง พรป.กกต. ต่อดังนี้
1. ควรเป็นกฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
2. โครงสร้างการทำงานของ กกต. ควรเอื้อต่อการป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง เมื่อพบการทุจริต ควรสืบสวนสอบสวนหาหลักฐาน เอาผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็ว


3. มีวิธีการคุ้มครองพยานให้ได้ผลอย่างจริงจัง
4. สร้างกลไกให้การทำงานของ กกต.  ตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับต่างๆในพื้นที่ รวมถึงผู้ตรวจการเลือกตั้งทำงานสอดประสานกันอย่างมีเอกภาพ
5. เน้นการทำงานเชิงรุก สร้างเครือข่ายเพื่อหนุนช่วยการทำงานของ กกต. ให้มีประสิทธิภาพ
หวังว่ากฎหมาย กกต.ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช.ขณะนี้จะเป็นกฎหมายที่ช่วยทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมอย่างแท้จริงช่วยขจัดพวกโกงเลือกตั้ง พวกซื้อเสียงไม่ให้สามารถทุจริตเลือกตั้งได้อีกต่อไป