คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯจี้ชะลอร่าง พ.ร.บ. ยา

2018-09-03 21:45:54

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯจี้ชะลอร่าง พ.ร.บ. ยา

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ แนะชะลอร่าง พ.ร.บ. ยาฉบับใหม่นี้ ขอ รมว.สาธารณสุข จัดให้มีการหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแก้ประเด็นปัญหาที่ยังเห็นไม่ตรงกัน ก่อนการคัดค้านจะขยายวงกว้างมากขึ้น

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสโมสรนิสิตเภสัชศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเสวนาวิชาการในหัวข้อ “มุ่งมั่นแน่วแน่ แก้ไข (ร่าง) พ.ร.บ. ยา เพื่อปวงประชาปลอดภัยขึ้น”โดย ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ. ยาฉบับใหม่นี้ ปัจจุบันยังมีหลายฝ่ายที่มีความเห็นไม่ตรงกัน ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวของแต่ละภาคส่วนเพื่อคัดค้านไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว โดยประเด็นหลักๆ ที่ยังกังวลในร่าง พ.ร.บ. นี้มี 2 ประเด็น คือ เรื่องของกลุ่มยา และ วิชาชีพอื่นที่จะมีบทบาทในการจ่ายยา ในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาก็ต้องการแสดงจุดยืนเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของ พ.ร.บ. ยา ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อความปลอดภัยของการใช้ยาในประชาชน และเพื่อให้ พ.ร.บ. ยานี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดดังนั้นจึงได้ขอเสนอให้ชะลอการนำร่าง พ.ร.บ. ยาฉบับใหม่นี้ เสนอต่อ รมว.สาธารณสุข ครม.และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก่อน รวมทั้งขอให้ รมว.สาธารณสุข จัดให้มีการหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับแก้ประเด็นปัญหาที่ยังเห็นไม่ตรงกัน และให้มีการหารือระหว่างสถาบันการศึกษาและเครือข่ายวิชาชีพ ประชาชน ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต้องเร่งดำเนินการก่อนที่การคัดค้านจะขยายวงกว้างมากขึ้น

Advertisement


ผศ.ภญ.ดร.รุ่งเพ็ชร กล่าวต่อว่า อยากให้ร่าง พ.ร.บ.ยา อยู่บนหลักการณ์ของวิชาการ ซึ่งในส่วนของเครือข่ายคณะเภสัชทุกสถาบันก็ได้จัดทำข้อมูลในเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนประเด็นของร่าง พ.ร.บ.ยา อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะนำแต่ประเด็นเหล่านี้จัดเวทีเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันก่อน ซึ่งคิดว่าหลักการณ์ทั้งประเทศน่าจะไม่แตกต่างกันมาก เพียงแต่อยากให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ดังนั้นจะพยายามทำให้ทุกอย่างชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งเตรียมที่หารือกับกระทรวงสาธารณสุขด้วย


Advertisementแท็กที่เกี่ยวข้อง