กกต.แบ่งเขตใหม่ 41 จว.มี ส.ส.เพิ่ม 1 คน

2018-09-02 20:25:39

กกต.แบ่งเขตใหม่ 41 จว.มี ส.ส.เพิ่ม 1 คน

Advertisement

กกต.เตรียมแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส. เผย 41 จังหวัดมีจำนวน ส.ส. เพิ่มจังหวัดละ 1 คน

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการ กกต.ได้ลงนามหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 30 ส.ค.2561 แจ้งไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัดและ กทม. เพื่อเตรียมความพร้อมในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยมีเนื้อหาระบุว่า ตามที่ได้แจ้งให้สำนักงาน กกต.จังหวัดทุกจังหวัดและกทม. ที่มีจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่จะพึงมีเกิน 1 คน จัดส่งร่างการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส พร้อมแผนที่และรายละเอียดพื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งให้สำนักงาน กกต.นั้น เนื่องจากสำนักทะเบียนกลางได้ประกาศจำนวนราษฎร ทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2561 และสำนักงาน กกต.ได้ดำเนินการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่จังหวัดจะพึงมีตามหลักเกณฑ์ มาตรา 83 มาตรา 85 และมาตรา 86 ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมการเลือกตั้งส.ส. ขอให้ตรวจสอบจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งที่เคยส่งให้สำนักงาน กกต.ให้เป็นไปตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง และถ้ามีจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง ไม่ใกล้เคียงกัน ให้ปรับพื้นที่เขตเลือกตั้งให้มีจำนวนราษฎรของแต่ละเขตเลือกตั้งใกล้เคียงกัน แต่ต้องมีพื้นที่ของแต่ละเขตเลือกตั้งติดต่อกันด้วย ในกรณีจำเป็นต้องใช้จำนวนราษฎรเป็นรายตำบล ให้ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานวา สำนักงาน กกต. ได้มีการคำนวณ ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ว โดยจำนวนประชากรต่อ ส.ส. 1 คน เท่ากับ 189,110 ราย ทั้งนี้พบว่า มี 41 จังหวัด จำนวน ส.ส.เพิ่มขึ้น 1 คน ประกอบด้วย กาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร เชียงราย นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ น่าน ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี มุกดาหาร ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี ลำปาง ศรีสะเกษ สงขลา สตูล สมุทรปราการ สระแก้ว สุราษฎร์ธานี หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุทัยธานี และ อุบลราชธานีแท็กที่เกี่ยวข้อง