โปรดเกล้าฯ 935 นายทหาร “บิ๊กแดง” ผบ.ทบ.

2018-09-01 22:40:36

โปรดเกล้าฯ 935 นายทหาร “บิ๊กแดง” ผบ.ทบ.

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้ายนายทหาร 935 ตำแหน่ง “บิ๊กแดง” นั่งเก้าอี้ ผบ.ทบ. ส่วน “บิ๊กณัฐ” น้องรัก “บิ๊กป้อม” ซิวปลัดกระทรวงกลาโหม ขณะที่ “บิ๊กกบ” เป็น ผบ.ทสส. “บิ๊กลือ”คุมทัพเรือ ขณะที่ “บิ๊กต่าย” ได้เป็นแม่ทัพฟ้าเมื่อเวลา 20.10 น. วันที่ 1 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการจำนวน 935 นาย โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 1 ก.ย. 2561 ซึ่งมีรายชื่อที่น่าสนใจดังนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม “บิ๊กณัฐ” พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ รองปลัดกระทรวงกลาโหม (ตท.18) เป็นปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.ณัฐถือเป็นน้องรักของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พล.อ.วิชัย แชจอหอ รองเสนาธิการทหาร เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ เสนาธิการทหารเรือ (ตท.18 ) เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม พล.อ.อ.ปรเมศร์ เกษโกวิท ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ เป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมด้าน “บิ๊กกบ” พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี เสนาธิการทหาร (ตท.18) เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) พล.อ.วีรชัย อินทุโศภน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น รอง ผบ.ทสส. พล.ร.อ.นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นรอง ผบ.ทสส. พล.อ.อ.วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ เป็น รอง ผบ.ทสส. พล.อ.ชัยชนะ นาคเกิด รองเสนาธิการทหารเป็นเสนาธิการทหาร พล.ท.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา


Advertisement
ส่วนกองทัพบก "บิ๊กแดง" พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ (ตท.20) ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ขยับเป็น ผบ.ทบ. พล.อ. ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก (ตท.20) ขึ้นเป็นรองผบ.ทบ. พล.ท. กู้เกียรติ ศรีนาคา แม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.20) ขึ้นมาเป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 (ตท.18) ขึ้นมาเป็นผู้ช่วย ผบ.ทบ. พล.ท.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ รองเสนาธิการทหารบก (ตท.19) ขึ้นเป็นเสนาธิการทหารบก

"บิ๊กบี้" พล.ท.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ รองแม่ทัพภาคที่ 1 (ตท.22) ขยับขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 "บิ๊กป๋อ"พล.ต.ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ 3 (ตท.20) ที่มีผลงานในการช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ได้ขยับขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 3 "บิ๊กเดฟ" พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ 4 (ตท.20) ขยับขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่ 4


Advertisement
กองทัพเรือ "บิ๊กลือ" พล.ร.อ. ลือชัย รุดดิษฐ์ รอง ผบ.ทร.(ตท.18) ขยับขึ้นเป็นผบ.ทร. พล.ร.อ.พลูศักดิ์ อุบลเทพชัย หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา เป็นประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เป็นรองผบ.ทร. พล.ร.อ.นพดล สุภากร รองเสนาธิการทหาร เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นเสนาธิการทหารเรือ พล.ร.ท.สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้ช่วยผบ.ทร.กองทัพอากาศ “บิ๊กต่าย” พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วย ผบ.ทอ.(ตท.18) ขยับขึ้นเป็น ผบ.ทอ. พล.อ.อ.ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผบ.ทอ. เป็นรองผบ.ทอ. พล.อ.อ.ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นผู้ช่วยผบ.ทอ. พล.อ.อ.ถาวรวัฒน์ จันทนาคม ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นผู้ช่วยผบ.ทอ. พล.อ.ท.มานัต วงษ์วาทย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นเสนาธิการทหารอากาศ

แท็กที่เกี่ยวข้อง