ผบ.ทบ.ลงใต้ดูแลความสงบช่วงรอมฎอน

2017-06-03 16:45:32

ผบ.ทบ.ลงใต้ดูแลความสงบช่วงรอมฎอน

ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ภาคใต้กำชับดูแลประชาชนช่วงเดือนรอมฎอน ชี้การส่งหน่วยรบพิเศษลงพื้นที่เพื่อภารกิจด้านพลเรือนพล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ได้เดินทางมารับฟังผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและความคืบหน้าของคดีความมั่นคงที่สำคัญ พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พล.ท. ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาค 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รวมทั้งผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมประชุม
พลเอกเฉลิมชัย
เปิดเผยว่า จากการรับทราบสถานการณ์และร่วมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ได้มีข้อสั่งการที่สำคัญ ดังนี้  เรื่องแรกคือ การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงเดือนรอมฎอน ขอให้ทุกหน่วยมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะการใช้กำลังทางทหาร ตำรวจ อาสาสมัครทหารพราน รวมทั้งพี่น้องประชาชน ช่วยกันดูแลในพื้นที่ที่เป็นจุดสำคัญ อย่างเข้มงวด งดกิจกรรมต่างๆ ที่อาจจะกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องที่เป็นมุสลิม เรื่องที่สอง เรื่องการใช้กำลังที่เกี่ยวข้อง ที่มาช่วยดูแลช่องทางต่างๆ ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อป้องกันการเข้าออกที่ผิดกฎหมาย การนำอาวุธเข้ามาใช้ในพื้นที่ ขอให้มีการจัดกำลังอย่างเข้มงวด ซึ่งทางกองกำลังภาคที่ 4   นำโดย แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีการจัดกำลังชุดเฉพาะกิจลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องกัน และมีการประสานปฏิบัติกับหน่วยในพื้นที่ ที่รับผิดชอบในชุมชนต่างๆ เพื่ออำนวยการรักษาความปลอดภัย                             ส่วนการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จะต้องเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงของเดือนรอมฎอนในพื้นที่ที่ห่างไกล ในเรื่องของการสาธารณสุข, การอุปโภคบริโภคหรือการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้นำศาสนาและประชาชนช่วยกันดูแลและป้องกันรักษาสถานที่ หรือชุมชนให้เกิดความปลอดภัย ในส่วนเรื่องของการปฏิบัติการกล้อง CCTV ในขณะนี้ได้ดำเนินการ ในระยะที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการ การทำงานให้เป็นในแนวทางเดียวกัน ให้มีมาตรการตรวจสอบการใช้ได้ของกล้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้น และสุดท้ายการเพิ่มเติมกำลังพลที่เป็นหน่วยรบพิเศษให้เข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน และจะมีการประเมินผลเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง