“ศรีสุวรรณ” จี้เอาผิดเจ้าอาวาสสั่งตัดต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงปลูก

2018-09-01 11:35:29

“ศรีสุวรรณ” จี้เอาผิดเจ้าอาวาสสั่งตัดต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงปลูก

Advertisement

“ศรีสุวรรณ”จี้ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งความเอาผิดเจ้าอาวาสสั่งตัดต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงปลูก พร้อมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าข่าย มาตรา 157 ภายใน 15 วัน

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ระบุว่า ได้ทำหนังสือ เรื่อง ขอให้ดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายต่อกรณีการตัดต้นศรีมหาโพธิ์บนยอดเขาช่องกระจก และการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ป่าไม้


ถึง ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์บริเวณยอดเขาช่องกระจก ซึ่งเป็นเขตอภัยทานในความรับผิดชอบของวัดธรรมิการาม ตรงข้ามศาลากลางจังหวัดในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงปลูกครั้งเสด็จขึ้นเขาช่องกระจก เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. พ.ศ.2501 ภายหลังพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นหน่อเดิมจากต้นพระศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งถูกพระราชสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดธรรมมิการามวรวิหาร ได้ใช้อำนาจโดยพละการสั่งการให้มีการตัดโค่นลงมา โดยไม่ได้ขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายเสียก่อนนั้นเนื่องจากพื้นที่เขาช่องกระจก เป็นพื้นที่ป่าไม้ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ ซึ่งพบว่ามีการแผ้วถาง ทำลายต้นไม้ ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ขึ้นมามากมายทั้งบันไดปูน ตัวอักษรป้ายขนาดใหญ่ ทำให้สภาพแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวเสียหาย อันถือว่าเป็นการกระทำโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของท่าน ซึ่งได้รับมอบอำนาจหน้าที่มาจาก รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำความผิด หรือยึดถือ ครอบครองพื้นที่ดังกล่าว และกรณีการที่พระราชสุทธิโมลี เจ้าอาวาสวัดธรรมมิการามวรวิหาร ได้ยอมรับว่าได้สั่งการหรือกระทำการตัดต้นศรีมหาโพธิ์บริเวณยอดเขาช่องกระจกดังกล่าว จึงเป็นประจักษ์พยานที่ชัดเจนยิ่งแล้ว จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ แม้ผู้กระทำความผิดจะมีตำแหน่งหน้าที่ทางราชการสูงส่งเพียงใดก็ตาม และยิ่งผู้กระทำความผิดเป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไปกระทำการดังกล่าวย่อมเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 อีกประการหนึ่งด้วย
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนจึงใคร่เรียนมายังท่านเพื่อดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีหรือฟ้องร้องเอาผิดกับเจ้าอาวาสวัดธรรมมิการามวรวิหาร และหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นการเร่งด่วนทั้งนี้ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ และหากท่านได้ดำเนินการอย่างใด ๆ ต่อกรณีนี้ตามคำร้องแล้วใคร่ขอได้โปรดแจ้งให้สมาคมฯทราบด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง