คสช. เผยทำรายการเดินหน้าประเทศไทยตอนพิเศษทุกวันอาทิตย์

2017-06-03 14:05:25

คสช. เผยทำรายการเดินหน้าประเทศไทยตอนพิเศษทุกวันอาทิตย์

คสช.เผยจะทยอยนำความคืบหน้าในการแก้ปัญหาสำคัญของประเทศตลอด 3 ปีที่ผ่านมา มานำเสนอผ่าน "รายการเดินหน้าประเทศไทยตอนพิเศษ" ทุกวันอาทิตย์ เริ่ม 4 มิ.ย นี้


คสช. เผยตอนนี้ยังมีภารกิจที่สำคัญ 2 ประการ  คือ การวางยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว เพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ซึ่งทั้ง 2 ภารกิจนี้จะต้องมีกลไกกฎหมายมารองรับ เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบ วิธีดำเนินการ และขั้นตอนต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

โดย คสช.ได้จัดทำ "รายการเดินหน้าประเทศไทย" ตอนพิเศษ โดยจะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง แบบต่อเนื่องทุกสัปดาห์ เป็นเวลา 12 สัปดาห์ทยอยนำเรื่องราว ความคืบหน้าในการทำงานด้านต่างๆของ คสช. ตลอด 3 ปีที่ผ่านมามานำเสนอ ติดตามได้ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ทุกวันอาทิตย์หลังเคารพธงชาติ  เวลา 18.00น.
สำหรับในวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 60 นี้ นำเสนอเป็นตอนแรก  " ธงแดง (ธง)ICAO กับการแก้ปัญหาการบินพลเรือนของไทย"  หนึ่งในปัญหาของประเทศ ที่รัฐบาล และ คสช. เร่งแก้ไข เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานด้านการบินของไทยให้ทัดเทียมสากล


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง