คนไม่มั่นใจ รธน.ได้รัฐบาลธรรมาภิบาล

2017-06-03 09:30:02

คนไม่มั่นใจ รธน.ได้รัฐบาลธรรมาภิบาล

“กรุงเทพโพลล์"เผย 4 ข้อคำถามจากนายกฯ มีนัยให้ ปชช.ตระหนักถึงสถานการณ์บ้านเมืองก่อนเลือกตั้ง ส่วนใหญ่เห็นควรจัดเลือกตั้งเมื่อสถานการณ์ประเทศอยู่ในภาวะเหมาะสม ไม่มั่นใจ รธน.ปราบโกงได้รัฐบาลมีธรรมาภิบาล



เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.​กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็น“4 ข้อคำถามจากนายกฯ สู่โรดแมปการเลือกตั้ง”  พบว่าประชาชน 30.2 % ระบุว่า นายกรัฐมนตรีมีนัยเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ์บ้านเมืองก่อนการเลือกตั้งว่ามั่นคงหรือยัง รองลงมา  29.4 % มีนัยว่าหากบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยอาจจะไม่ได้จัดการเลือกตั้งตามโรดแมป และ 26.6 % มีนัยว่า หากไม่มีความสุจริตเที่ยงธรรมในการเมืองก็จะไม่มีการเลือกตั้ง ที่เหลือ 13.8 %มีนัยเพื่อส่งสัญญาณถึงนักการเมืองว่าได้จัดการปฏิรูปพรรคการเมืองและตนเองแล้วหรือยัง
เมื่อถามถึงระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการเลือกตั้งในประเทศไทย พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ 69.6% เห็นว่าควรจัดเลือกตั้งเมื่อสถานการณ์ประเทศอยู่ในภาวะเหมาะสมขณะที่ร้อยละ 30.4 % ระบุว่าควรจัดเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนดไว้ในโรดแมป​
ส่วนความมั่นใจที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงจะทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ ประชาชน 61.1 % มีความมั่นใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ 38.9%  มีความมั่นใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด


สำหรับเรื่องที่มีความกังวลมากที่สุด ในช่วงเวลาจากนี้ไปจนถึงการเลือกตั้งตามโรดแมปประชาชน 40.8 % กังวลเรื่องการสร้างสถานการณ์ต่างๆเพื่อสั่นคลอนบ้านเมืองเช่นวางระเบิดก่อกวนสร้างความไม่สงบฯลฯรองลงมา 38.7 %กังวลเรื่องการระดมหัวคะแนนเพื่อเร่งหาฐานเสียงให้กับนักการเมืองด้วยวิธีที่ไม่ชอบธรรมและ 20.5% กังวลว่าจะมีแต่นักการเมืองหน้าเดิมๆไม่มีหน้าใหม่ๆเข้ามาลงสนามในการเลือกตั้ง





แท็กที่เกี่ยวข้อง