ประธาน กรธ.ไม่ทักท้วง ยอมรับเซ็ตซีโร่ กกต.

2017-06-02 15:55:46

ประธาน กรธ.ไม่ทักท้วง ยอมรับเซ็ตซีโร่ กกต.

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม กรธ.ต่อกรณีที่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เหนือ สนช. มีมติ เซตซีโร่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ชุดปัจจุบันทั้งคณะ ว่า

เรื่องที่ต้องยอมรับว่า กรรมาธิการ ฯ ของสนช เด็ดขาดกว่า กรธ.เพราะที่ผ่านมา กรธ.มีความกังวลเรื่องโครงสร้างของ กกต.ที่เปลี่ยนไป จำนวนกรรมการ กกต.ก็เปลี่ยน โดยเฉพาะ ที่ กรธ. เพิ่มจำนวน กกต.อีก 2 คน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มาจากฝ่ายกฎหมาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการบังคับใช้กฎหมาย หรือ กฎระเบียบที่กกต.กำหนดไว้ในการจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามในชั้นการพิจารณาของ กรธ.ที่ผ่านมาไม่ได้กำหนดเรื่องเซตซีโร่ กกต.ชุดปัจจุบันเอาไว้ จึงมีความกังวลว่า เมื่อถึงเวลาคัดเลือก กกต.เพิ่มอีก 2 คน จะคัดเลือกอย่างไร เพราะ 2 คนที่เพิ่มขึ้นมานั้นเป็นฝ่ายกฎหมาย แต่ในกกต.ชุดปัจจุบันก็มีฝ่ายกฎหมาย ดังนั้น จะกำหนดกันอย่างไร ระหว่างให้ กกต.ฝ่ายกฎหมายชุดปัจจุบันเป็นตัวแทนทั่วไป หรือ จะให้มีตัวแทนฝ่ายกฎหมายเพิ่มขึ้นจึงไม่สามารถหาข้อสรุปได้

Advertisement
ดังนั้นหาก กรรมาธิการ ฯ ของ สนช.มีมติให้ กกต.ชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ก็จะไม่เกิดปัญหาดังกล่าว ส่วนจะเป็นการตัดสิทธิ์คณะกรรมการสรรหาที่จะเป็นผู้พิจารณาว่า กกต.คนใดเข้าข่ายขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ส่วนตัวมองว่า คนใหม่ที่จะเข้ามาก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาที่จะต้องดูแลเรื่องคุณสมบัติ

ขณะเดียวกันยืนยันว่า การเซตซีโร่ กกต.ชุดปัจจุบันทั้งคณะ ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญวางหลักไว้ว่า จะให้ กกต.อยู่ไปจนครบวาระหรือไม่นั้นให้เป็นไปตามกฎหมายลูก ทั้งนี้ที่ต้องเขียนไว้อย่างนี้เพราะว่า ปัญหาขององค์กรอิสระแต่ละองค์กรจะแตกต่างกัน มีอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจะต้องพิจารณากันไปตามสภาพปัญหาของแต่ละองค์กร

Advertisement
นายมีชัย กล่าวว่า  กรธ.จะไม่ทักท้วงในประเด็นดังกล่าว และเห็นด้วยที่จะให้มีการเซตซีโร่ กกต.ชุดปัจจุบันทั้งคณะ โดยจะใช้หลักการพิจาณาตามสภาพปัญหาของแต่ละองค์กร เป็นบันทัดฐานเดียวกันในการพิจารณาองค์กรอิสระอื่น ซึ่งบางองค์กรอาจจะต้องเซตซีโร่ บางองค์กรไม่ต้องเซตซีโร่ ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและความจำเป็น เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ กสม.อาจจะเข้าข่ายต้องเซตซีโร่ เพราะมีปัญหาเรื่องที่มาของ กสม. ดังนั้นยืนยันว่าไม่ใช่การเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

นายมีชัย กล่าวถึงข้อกังวลที่ ว่า หากเซตซีโร่ กกต.ทั้งคณะแล้ว การจัดการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะขาดประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะ กกต.ชุดใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ ว่า ในชั้นของ กรธ.ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา เมื่อมี กกต.ชุดแรกก็ไม่มีใครที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งมาก่อน แต่ก็สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง