“Not Tonight” เกมสะท้อนสังคมอังกฤษหลังเบรกซิท

2018-08-24 14:52:16

“Not Tonight” เกมสะท้อนสังคมอังกฤษหลังเบรกซิท

Advertisement

Not Tonight วิดีโอเกมใหม่ ที่ผู้สร้างตั้งใจสะท้อนสภาพสังคมอังกฤษหลังออกจากสหภาพยุโรป ตัวเกมเปิดขายบนสตรีมมิ่งเพียง 1 สัปดาห์ ทะยานติด 10 อันดับเกมส์ยอดฮิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวิดีโอเกมนี้ผู้เล่นจะเล่นเป็นตัวของพนักงานเปิดประตูบาร์แห่งหนึ่งที่มีเชื้อสายต่างชาติจากบรรพบุรุษและเพิ่งเสียสัญชาติอังกฤษไป ทำให้เขาต้องทำหน้าที่ตามคำสั่งรัฐบาลว่า “ต้องทำงานให้หนัก อยู่ให้ห่างจากปัญหา แล้วจะให้สัญชาติอังกฤษ”
โดยผู้เล่นต้องทำหน้าที่ตรวจบัตรประชาชนของผู้ที่จะผ่านเข้าไปในบาร์ว่า มีความน่าเชื่อถือพอให้เข้าไปได้หรือไม่ ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบกับการพิจารณาอนุญาตให้คนเข้าประเทศนั่นเอง

ทิม คอนสแตนท์ และทีมพัฒนารวม 3 คน ใช้เวลา 18 เดือนในการพัฒนาเกมนี้ โดยบอกว่านี่เป็นการใช้เกมสะท้อนความกังวลที่มีต่อความเกลียดกลัวชาวต่างชาติที่มีอยู่ในสังคม ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการเบรกซิท หรือการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรืออียู