มอบรางวัลคนไทยหัวใจรักชาติ (คลิป)

2017-03-06 10:35:57

มอบรางวัลคนไทยหัวใจรักชาติ (คลิป)

Advertisement

สมาคมนิยมไทย จัดงาน "ราตรีนิยมไทย หัวใจรักชาติ" ครั้งที่ 3 เพื่อมอบรางวัลยกย่องเชิดชูบุคคลและองค์กร ที่ได้รณรงค์ ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธี

โดยงานในครั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลนิยมไทยดีเด่น จำนวน 10 ท่าน อาทิ ดร.ประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด และคุณฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะในเรื่องของการแต่งกาย พร้อมอยากให้คนไทยหันมาแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยกันมากขึ้น เพื่อรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของไทยสืบไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง