ใช้ทีแคส สอบเข้ามหาวิทยาลัย

2017-06-02 09:40:00

ใช้ทีแคส สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทปอ. ประกาศใช้ ทีแคส ชื่อระบบใหม่คัดเลือกคนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเริ่มปีการศึกษา 2561 ย้ำไม่ใช่เอ็นทรานซ์เป็นการรวมวิธีรับ 5 แบบไว้ด้วยกันนายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ.เผยว่าการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางประจำปี 2561 จะใช้ระบบที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งเรียกสั้นๆว่า ทีแคส หรือ Thai university Central Admission System มีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 54 แห่ง คาดรับนักศึกษาได้ 2 แสน 6 พันห้าร้อย หกคน ระบบนี้แบ่งการรับเป็น 5 รอบ รอบแรกรับจากแฟ้มสะสมงาน ไม่มีการสอบ นักเรียนความสามารถพิเศษ โควตา นักเรียนเครือข่าย ยื่นสมัครคัดเลือกโดยตรงที่สถาบันการศึกษานั้นๆ รับได้ 44,258 คน รอบที่สอง เป็นการสอบคัดเลือกตามระบบโควตาโรงเรียนในเครือข่าย รับได้ 68,050 คน สมัครสอบตรงกับสถาบันนั้นๆ ใช้ข้อสอบกลาง 9 วิชารอบที่ 3 เป็นการรับตรงร่วมกัน เปิดรับนักเรียนโครงการ จากกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย/โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป โดยทปอ.รับผิดชอบรับสมัครผ่านเว็บไซต์ เลือกสอบได้ 4 สาขา รับนักศึกษาได้กว่า 44,390 คน/ รอบที่ 4 ระบบแอดมิชชั่นกลาง รับนักเรียนทั่วไป มี ทปอ.รับสมัคร เลือกได้ 4 สาขา คาดรับนักศึกษาได้ 34,744 คน รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยต่างเปิดรับนักศึกษาตรงขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบัน คาดรับได้ 15,064 คนระบบนี้เปิดให้ผู้สมัครเลือกสอบได้เพียงรอบเดียว หากสมัครสอบรอบใดแล้วจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบต่อไปเพื่อแก้ปัญหากันสิทธิ์หรือที่นั่งผู้อื่น หากเปลี่ยนใจต้องสมัครสอบรอบอื่นต้องสละสิทธิจึงสมัครสอบในรอบต่อไปได้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ลดเหลือมล้ำ แก้ปัญหาวิ่งรอกสอบหลายแห่ง ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันคนละ 1 สิทธิ ทีแคส คือ การรวมวิธีรับนักศึกษาทั้ง 5 รูปแบบมาไว้ด้วยกัน


แท็กที่เกี่ยวข้อง