6 ข้อน่ารู้ “วันดื่มนมโลก (World Milk Day)”

2017-06-01 23:15:42

6 ข้อน่ารู้ “วันดื่มนมโลก (World Milk Day)”

Advertisement

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) ประกาศให้วันที่ 1 มิ.ย.ของทุกปีเป็น “วันดื่มนมโลก” หรือ “World Milk Day” วันนี้เราจึงมีเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการดื่มนม 6 ข้อจาก นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาฝากกัน

1. กรมอนามัยเผยคนไทยดื่มนมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในเด็กอายุ 1-5 ปีดื่มนมเพียง 1 แก้วต่อวัน  ผู้สูงอายุดื่มน้อยมาก 

2. ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยบริโภคนมเฉลี่ย 13.6 ลิตรต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 17.19 ลิตรต่อคนต่อปีในปี 2559  

3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงตั้งเป้าหมายเพิ่มการบริโภคนมเป็น 20 ลิตรต่อคนต่อปีภายใน 10 ปี (2560-2569)  

4. นมจืดเป็นแหล่งโปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินบี 2 และวิตามินบี 12 เป็นปัจจัยหนึ่งส่งผลให้เด็กไทยสูงดีสมส่วน แนะทุกวัยดื่มนมจืดอย่างน้อยวันละ 2 แก้ว  5. เด็กก่อนวัยเรียน และวัยเรียน ควรดื่มนมรสจืด 2-3 แก้วต่อวัน หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร ควรดื่มนมรสจืดวันละ 2 แก้ว 
วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุแนะนำให้ดื่มนมรสจืดวันละ 2 แก้ว 

6. ผู้ที่ปัญหาภาวะไขมันในเลือดสูง ควรเลือกดื่มนมรสจืดพร่องมันเนยหรือนมไร้ไขมัน

วันนี้คุณดื่มนมแล้วหรือยัง?

แท็กที่เกี่ยวข้อง