"คงชีพ" ควง "น้องเกี่ยวก้อย" ออกงานปรองดอง

2018-08-18 12:02:51

"คงชีพ" ควง "น้องเกี่ยวก้อย" ออกงานปรองดอง

พล.ท.คงชีพฯ คงแขนน้องเกี่ยวก้อย ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในสัญญาประชาคมกับประชาชนเมื่อ 18 ส.ค.   พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกลาโหม ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้พาน้องเกี่ยวก้อย ลงพื้นที่ร่วมงาน ไทยนิยมยั่งยืน เพื่อชุมชนอยู่ดีมีสุข ในเขต กทม. ณ พล.ม.2 รอ.

Advertisement


โดยได้ร่วมสร้างความเข้าใจใน “สัญญาประชาคม” กับประชาชน เพื่อให้สามารถนำสัญญาประชาคมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมถึงยังได้ร่วมรับฟังปัญหาที่รัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เช่น ปัญหาหนี้นอกระบบ ปัญหายาเสพติด ปัญหาขยะ เพื่อให้เกิดการบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน

Advertisement


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง