ปชป.จี้การบินไทยรับนักบินพาณิชย์หญิง

2018-08-17 18:40:20

ปชป.จี้การบินไทยรับนักบินพาณิชย์หญิง

Advertisement

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือการบินไทยทบทวนรับนักบินพาณิชย์หญิง ชี้รับเฉพาะเพศชาย ขัด รธน. – ข้อตกลงสหประชาชาติ

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. นายเกียรติ สิทธีอมร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และอดีตประธานผู้แทนการค้าไทย พร้อมด้วย ดร.รัชดา ธนาดิเรก อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางไปยื่นหนังสือต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่สํานักงานใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางอุษณีย์ แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย ได้มารับเรื่องหนังสือเพื่อนำไปพิจารณาต่อไปนายเกียรติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการร้องเรียนว่า บริษัทการบินไทยฯ มีการเลือกปฏิบัติในการเปิดรับสมัครนักบินพาณิชย์ โดยรับเฉพาะเพศชายเท่านั้น จากการตรวจสอบเบื้องต้นบนในเว็บไซต์ของการบินไทยพบว่ามีการประกาศรับสมัครนักบิน ประจำปี 2560 ได้กำหนดคุณสมบัติรับนักบินเฉพาะเพศชายเท่านั้น ตามที่มีการร้องเรียนเข้ามาจริง และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่ามีการดำเนินการลักษณะนี้ มาอย่างต่อเนื่องในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นเรื่องกีดกัน เลือกปฏิบัติต่อสตรี ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และ มาตรา 27 พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 มาตรา 17 และกฎหมายอื่นๆ อีกหลายฉบับ รวมทั้งขัดต่ออนุสัญญา ปฏิญญา และข้อตกลงสหประชาชาติที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามด้วย
“ขอเรียกร้องให้ทบทวนเพื่อแก้ไขนโยบายดังกล่าวโดยเร่งด่วน เพราะปัจจุบันความสามารถของนักบินหญิงเป็นที่ยอมรับในธุรกิจการบินทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจสายการบินแห่งชาติ และมีชื่อเสียงระดับสากล จึงควรใช้ศักยภาพเพื่อขับเคลื่อน สนับสนุน แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสตรี พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้เกิดความเสมอภาคระหว่างเพศหญิง และ เพศชาย” นายเกียรติ กล่าว