บีโอไอส่งเสริมลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษถึงปี 2561

2017-06-01 11:05:00

บีโอไอส่งเสริมลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษถึงปี 2561

Advertisement


"บีโอไอ"เห็นชอบขยายเวลาส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษออกไปอีก 1 ปี พร้อมส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนปี 2558 –2560 มูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท


เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ครั้งที่ 3/2560โดยนางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ)เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บีโอไอขยายนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษออกไปอีก 1 ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดในปีนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ชายแดนมากขึ้น ขณะเดียวกันยังให้เปิด 6 ประเภทกิจการซึ่งสิ้นสุดการส่งเสริมไปแล้วให้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ถึงปี 2561 คือกิจการผลิตวัสดุก่อสร้าง ให้ครอบคลุมวัสดุก่อสร้างทุกประเภท กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งประทินร่างกาย และการผลิตเครื่องสำอาง
นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้เปิดโครงการส่งเสริมการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนโครงข่ายสื่อสารผ่านเคเบิลใต้น้ำ และเห็นชอบให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีในกลุ่มกิจการที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมการลงทุนรวม 2 โครงการ มูลค่า 11,983 ล้านบาท ให้กับบริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด ขยายกิจการผลิตขนถ่ายสินค้า เพิ่มขีดความสามารถท่าเรือแหลมฉบัง ในการรับตู้สินค้าเพิ่มขึ้น และส่งเสริม บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด ในการขยายกิจการขนส่งทางอากาศและครอบคลุมการขนส่งผู้โดยสารเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสาร ทั้งนี้ ตั้งแต่ ม.ค.2558 - เม.ย.2560 มีโครงการขอรับส่งเสริมการลงทุน 41 โครงการ เงินลงทุน 8,578.7 ล้านบาท


 


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง