ปิดซ่อม 1 เดือนสะพานฟิวเจอร์รังสิต

2017-05-31 00:00:00

ปิดซ่อม 1 เดือนสะพานฟิวเจอร์รังสิต

Advertisement


ปิดซ่อมสะพานเข้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ไม่ต่ำกว่า 1 เดือน หลังเกิดรอยแยกจากการติดตั้งพอร์ตแบริ่งไม่ถูกต้อง

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. นายมนตรี เดชาสกุลสม ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 13 นำเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจสอบรอยแยกสะพานต่างระดับเข้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ซึ่งจากการสำรวจพบว่าขาที่รับพอร์ตแบริ่งขาบนติดตั้งไม่ถูกต้องจึงทำให้ส่วนโครงสร้างสะพานมีการเคลื่อนตัวจึงต้องมีการแก้ไข ซึ่งจำเป็นต้องปิดสะพานเป็นไม่ต่ำกว่า 1 เดือน สำหรับสะพานแห่งนี้มีจุดเชื่อมต่อพอร์ตแบริ่ง 3 จุด แต่มีปัญหาเพียงจุดเดียว สำหรับสะพานดังกล่าวเปิดใช้มาแล้ว 1 ปี วันธรรมดามีรถผ่านประมาณ 3,000 คัน ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ไม่ต่ำกว่า 5,000 คัน