คมนาคมแจงโดนปลอมแปลงเอกสาร ระบุชื่ออภิชาต ดำดี

2017-03-04 11:05:25

คมนาคมแจงโดนปลอมแปลงเอกสาร ระบุชื่ออภิชาต ดำดี

ด้วยในขณะนี้ได้มีผู้ปลอมแปลงลายมือชื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และปลอมแปลงเอกสารของทางราชการ ตลอดจนแอบอ้างว่าได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยในเอกสารดังกล่าวระบุชื่อนายอภิชาต คำดี ว่าเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการปลอมแปลงเอกสารการแต่งตั้งประธานคณะทำงาน คณะทำงาน เลขานุการ ที่ปรึกษา เป็นจำนวนอีกมาก นั้น

กระทรวงคมนาคมขอเรียนให้ทราบข้อเท็จจริงว่า กระทรวงคมนาคมไม่เคยมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแต่อย่างใด และเอกสารดังกล่าวโดยทั้งสิ้นเป็นเอกสารเท็จ เป็นการปลอมแปลงเอกสารของทางราขการ แอบอ้างให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ซึ่งกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคล หรือคณะบุคคลดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน และกระทรวงคมนาคมขอความร่วมมือสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะชนได้รับทราบเพื่อป้องกันการกระทำอันถูกหลอกลวงหาประโยชน์จากบุคคล กลุ่มบุคคล คณะดังกล่าวต่อไป


AdvertisementAdvertisement

แท็กที่เกี่ยวข้อง