“ธนาธร” ลงพื้นที่เมืองจันท์ หวังเจาะฐานเสียง

2018-07-29 15:00:00

“ธนาธร” ลงพื้นที่เมืองจันท์ หวังเจาะฐานเสียง

“ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” หน.พรรคอนาคตใหม่เยือนจันท์จว.ที่36พบผู้ค้าอัญมณี-ตัวแทนเกษตรกร หวังเจาะฐานเสียง ก่อนเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ร้าน อนาคตจันท์ ต.จันทินิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี ฐานที่มั่น สาขาพรรค อนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการ ไทยซัมมิท กรุ๊ป ในฐานะผู้ก่อตั้งพรรค อนาคตใหม่ เดินทางมาพบปะพูดคุย กับสมาชิก และฐานเสียงของ พรรคอนาคตใหม่ ในส่วนของ จ.จันทบุรี โดยมี พ.ต.ท.ดร.ธนภัทร กิตติวงษา สวป.สภ.ตกพรม ว่าที่ผู้สมัคร สส.ในนามของพรรคอนาคตใหม่ เขต 1 พร้อมด้วย กลุ่มตัวแทนผู้ประกอบการค้าอัญมณี ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวสวน ตลอดจนกลุ่มฐานเสียงของ พรรคอนาคตใหม่ ใน จ.จันทบุรีร่วมต้อนรับ

Advertisement


โดยก่อนหน้านี้ ช่วงเช้าวันเดียวกัน นายธนาธร พร้อมด้วยสมาชิกพรรคและทีมงาน ได้เดินทางไปพบปะพูดคุย กับผู้ประกอบการค้าอัญมณี ที่บริเวณชุมชนย่านตลาดพลอย ถนนศรีจันท์ –ตรอกกระจ่าง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี ในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนรับฟังปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจการค้าอัญมณี จากนั้นได้เดินทางพบปะชาวบ้าน ชุมชนตลาดริมน้ำ ในการแนะนำตัว และ พรรคอนาคตใหม่

Advertisement
โดยในส่วนเรื่องของการพูดคุยระหว่าง นายธนาธร กับ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และตัวแทนกลุ่มผู้ค้าอัญมณี ซึ่งในส่วนของตัวแทนเกษตรกร ได้เสนอปัญหาในเรื่องชาวสวนลำไย ระยะหลังประสบกับภาวะวิกฤติเกิดราคาตกต่ำ เนื่องจากบริษัทคู่ค้าบางราย ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง และยกเลิกสัญญาซื้อขาย ทำให้ชาวสวนลำไยถูกลอยแพ จำต้องขายลำไยให้กับพ่อค้าคนกลาง และถูกกดราคาต่ำกว่าท้องตลาดทางด้านตัวแทนกลุ่มผู้ค้าอัญมณี ได้เสนอแนะแก้ปัญหา ธุรกิจการซื้อขายพลอยดิบจากต่างประเทศ เนื่องจากมีบางประเทศ วางข้อกำหนดกีดกันการค้ากับ ผู้ค้าชาวไทย จึงอยากเสนอให้มีการก่อตั้ง สถานทูต หรือกงสุล ในประเทศที่ทำการซื้อขายพลอยดิบ เพื่อที่จะได้คอยให้ความช่วยเหลือผู้ค้าพลอยชาวไทยที่ถูกเอาเปรียบ

Advertisementในส่วนการหารือกับสมาชิกพรรค ได้มีการ พุดคุย แนะนำตัว กับกลุ่มฐานเสียงระดับแกนนำ โดยได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายทิศทาง การเดินหน้าเจาะเป้าหมายกลุ่มฐานเสียงสำคัญใน จ.จันทบุรี โดยยึดแนวทาง อุดมการณ์ของพรรคเป็นสำคัญนายธนาธร หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ บอกว่า การเดินทางมาเยือน จ.จันทบุรี เป็นไปตามแนวนโยบายของพรรค ที่จะต้องเดินทางพบปะพูดคุยกับ สมาชิกและฐานเสียงของพรรค โดย จันทบุรี เป็น จังหวัดที่ 36

ส่วนปัญหาที่ได้รับฟังจากการพบปะกับชาวจันทบุรี อันดับแรกเป็นปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และปัญหาอุตสาหกรรมธุรกิจอัญมณี โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะที่หันไปเปลี่ยนอาชีพ เนื่องจากธุรกิจการค้าอัญมณีเริ่มที่ซบเซา ซึ่งเหล่านี้เป็นแรงงานที่มีฝีมือหายากและสร้างไม่ได้ง่ายๆ ส่วนประเด็นปัญหาที่ 2 การค้าอัญมณีกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุโรปกับอเมริกา มาซื้อพลอยจากไทยลดลง อันเกิดจากรูปแบบการปกครองที่ไม่ได้เกิดจากประชาธิปไตย

Advertisement


อย่างไรก็ตาม ในส่วนมุมมองส่วนตัว จันทบุรี เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ ยกตัวอย่าง ชุมชนริมน้ำ จากอดีตที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุด แต่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้กลางชุมชน ในปี 2533 ทำให้ชุมชนซึ่งเป็นย่านการค้าหลักและเก่าแก่ ได้สูญหายไปจนในระยะเวลาประมาณไม่กี่ 10 ปี ชุมชนได้มีการบูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ จนกลายเป็นย่านการท่องเที่ยวที่สำคัญของ จันทบุรีและภาคตะวันออก ซึ่งมีรูปแบบการก่อสร้าง วัฒนธรรมความเป็นอยู่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง จึงรู้สึกชื่นชมที่ชุมชนที่มีการเรียนรู้และฟื้นตัว จากชุมชนเดิมที่เกิดความเสียหาย จนแทบจะสาบสูญ จนกลับกลายมาเป็นแหล่งการค้า การท่องเที่ยวที่สำคัญ สู่ยุคที่เฟื่องฟูอีกครั้ง จึงนับว่าเป็นเมืองที่มีศักยภาพมาก