สั่งพระชุมนุมตลาดกลางคลองหลวงกลับวัด

2017-03-04 10:39:40

สั่งพระชุมนุมตลาดกลางคลองหลวงกลับวัด

Advertisement

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี สั่งพระภิกษุสามเณรกลับไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดต้นสังกัดมีผลตั้งแต่วันนี้

โดยให้พระภิกษุสามเณรสังกัดวัดธรรมกายทุกรูปที่ชุมนุมอยู่ที่ตลาด กลางคลองหลวง และในพื้นที่โดยรอบ กลับเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในวัดพระธรรมกาย  ให้พระภิกษุสามเณรที่มิได้สังกัดอยู่ในวัดธรรมกาย กลับไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดของตน และให้เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระวินยาธิการพร้อม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจหนังสือสุทธิของพระภิกษุ สามเณร เพื่อส่งกลับวัดต้นสังกัด หรือดำเนินการตามกฎหมายต่อไป