สมเด็จพระสังฆราชพระราชทานสิ่งของ 1 ล้านบาทช่วยเขื่อนแตกในลาว

2018-07-25 18:20:05

สมเด็จพระสังฆราชพระราชทานสิ่งของ 1 ล้านบาทช่วยเขื่อนแตกในลาว

สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกร รวบรวมกัปปิยภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเขื่อนแตกในลาว พร้อมโปรดให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศรวมแผ่เมตตาจิตให้ให้ประชาชนชาวลาวผู้ประสบภัยผ่านพ้นวิกฤติภัยพิบัติดังกล่าวด้วยดี

เมื่อวันที่ 25 ก.ค. สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความลงบนเพจเฟซบุ๊ค ระบุว่า ตามที่เกิดเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ก่อให้เกิดอุทกภัยในแขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผู้ประสบความเดือดร้อนจำนวนมาก ความทราบแล้วนั้น

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อัมพโร) มีพระบัญชาโปรดให้คณะสงฆ์หนตะวันออกทุกจังหวัด รวบรวมกัปปิยภัณฑ์พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัด ดำเนินการประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว และโปรดให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมกันแผ่เมตตาจิต เพื่อให้ประชาชนชาวลาวผู้ประสบภัย ผ่านพ้นภัยพิบัติดังกล่าวไปโดยสวัสดิภาพ

Advertisement
อนึ่ง มีพระบัญชา โปรดให้ไวยาวัจกรนำส่งกัปปิยภัณฑ์เท่าราคา 1,000,000 บาท เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยในครั้งนี้


Advertisement