นายกฯ ฝากความปรารถนาดีชาวไทยมุสลิมเข้าสู่รอมฎอน

2017-05-27 13:10:22

นายกฯ ฝากความปรารถนาดีชาวไทยมุสลิมเข้าสู่รอมฎอน

Advertisement

นายกฯ ส่งความปรารถนาดีแก่พี่น้องไทยมุสลิมในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอน พร้อมเชื่อมั่นทุกศาสนามุ่งสร้างคนดี วอนประชาชนร่วมพัฒนาชาติ ลดความขัดแย้ง และปกป้องประเทศให้พ้นจากผู้ไม่หวังดี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ฝากความระลึกถึงและปรารถนาดีไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 โดยเดือนนี้มีความประเสริฐเหนือเดือนอื่น ๆ เพราะเป็นเดือนที่พระศาสดาได้ประทานอัลกุรอานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และพี่น้องมุสลิมจะปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอด เพื่อฝึกฝนตนเองให้อยู่ในศีล สงบจิตใจ รู้จักรักและให้อภัยผู้อื่น บริจาคช่วยเหลือ และเสียสละเพื่อส่วนรวม

“ท่านนายกฯ ขอให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมบรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ในการประกอบพิธีดังกล่าว และขอให้ผลของการบำเพ็ญตนนี้ ช่วยส่งเสริมให้ทุกคนประสบความสุขความเจริญ มีความเข้มแข็ง และปลอดภัย นอกจากนี้ ท่านนายกฯ ยังเชื่อมั่นว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่น โดยขอให้ทุกคนนำหลักคำสอนของศาสนาไปปรับใช้ในชีวิต และร่วมมือกันเดินหน้าพัฒนาประเทศ ลดความขัดแย้ง ตลอดจนปกป้องประเทศชาติให้พ้นจากการกระทำของผู้ไม่หวังดีที่พยายามยุยงปลุกปั่น หรือก่อเหตุสร้างความวุ่นวายในสังคม”


แท็กที่เกี่ยวข้อง