“ครูบาบุญชุ่ม”เฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

2018-07-17 22:40:18

“ครูบาบุญชุ่ม”เฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระวโรกาสให้ “ครูบาบุญชุ่ม” เฝ้าถวายสักการะ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายสวัสดิมงคลเมื่อวันที่ 17 ก.ค. เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช โพสต์ข้อความพร้อมภาพระบุว่า “วันอังคาร ที่ 17 ก.ค.2561 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร วัดพระธาตุดอนเรือง รัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ เฝ้าถวายสักการะ และเจริญพระพุทธมนต์ถวายสวัสดิมงคล”