ปิดฉากคดีคลองด่านศาลสั่งจำคุก “วัฒนา- 6 ผู้บริหาร” 3-6 ปี

2018-07-13 19:10:04

ปิดฉากคดีคลองด่านศาลสั่งจำคุก “วัฒนา- 6 ผู้บริหาร” 3-6 ปี

Advertisement

ศาลฎีกาสั่งจำคุก "วัฒนา" พร้อม 6 ผู้บริหารบริษัทคนละ 3-6 ปี ปิดฉากคดีทุริตคลองด่าน

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่ศาลแขวงดุสิต กทม. ศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกา คดีหมายเลขดำ 254/2547 ที่กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง 19 จำเลย ในความผิดฐานฉ้อโกงการจัดซื้อที่ดิน อ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ เนื้อที่รวม 1,900 ไร่ มูลค่า 1,900 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน ฉ้อโกงสัญญาก่อสร้างมูลค่าประมาณ 23,000 ล้านบาท คดีนี้จำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ โดยคดีนี้ศาลแขวงดุสิต พิพากษาให้จำคุกจำเลย และสั่งปรับบริษัทซึ่งเป็นนิติบุคคล ต่อมาจำเลยยื่นอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยไม่มีความผิด จึงพิพากษากลับให้ยกฟ้อง กรมควบคุมมลพิษ ได้ยื่นฎีกา ขอให้พิพากษาลงโทษจำเลยด้วย

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้ว จึงพิพากษาจำคุก 7 คน ดังนี้ 1.นายพิษณุ ชวนะนันท์ กรรมการบริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง 2.นายรอยอิศราพร ชุตาภา กรรมการบริษัทเกตเวย์ดิเวลลอปเมนท์ จำคุกคนละ 6 ปี ฐานร่วมกันฉ้อโกงการซื้อที่ดิน ,900 ล้านบาท และฉ้อโกงสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียมูลค่า 23,000 ล้านบาท จากเดิมศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง ส่วนอีก 5 คน คือ 1.นายชาลี ชุตาภา 2.นายประพาส ตีระสงกรานต์ 3.นายชยณัฐ โอสถานุเคราะห์ กรรมการบริษัทคลองด่านมารีนฯ 4.นางบุญศรี ปิ่นขยัน กรรมการบริษัท ปาล์ม บีชฯ และ 5.นายวัฒนา อัศวเหม อดีต รมช.มหาดไทย ซึ่งหนีคดีตั้งแต่ปี 2552 ให้จำคุกคนละ 3 ปี ตามศาลชั้นต้น กรณีฉ้อโกงการจัดซื้อที่ดิน

ขณะเดียวกันให้ปรับบริษัท 4 แห่งประกอบด้วย 1.บริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง 2.บริษัทเกตเวย์ดิเวลลอปเมนท์ รายละ 12,000 บาท ที่ร่วมกันฉ้อโกงการซื้อที่ดิน และฉ้อโกงสัญญาจ้างก่อสร้างงาน 3.บริษัท คลองด่านมารีน แอนด์ ฟิชเชอรี่ 4.บริษัท ปาล์ม บีช ดิเวลลอปเมนท์ รายละ 6,000 บาท ที่ร่วมกันฉ้อโกงการซื้อที่ดิน นอกจากนี้ให้ออกหมายจับ นายสิโรจน์ วงศ์สิโรจน์กุล กรรมการบริษัทสี่แสงการโยธา ที่ไม่มาศาล และนายกว๊อกวา โอเยง ชาวฮ่องกง ในฐานะผู้แทนบริษัท ปาล์ม บีชฯ ได้รับหมายศาลโดยชอบแล้วไม่มา ครบ 1 เดือนแล้วถ้ายังไม่ได้ตัวมาศาล ก็จะอ่านคำพิพากษาลับหลัง นอกจากนี้ได้ยกฟ้อง บริษัทประยูรวิศว์การช่าง นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ กรรมการบริษัทประยูรวิศว์การช่าง นายสิโรจน์ วงศ์สิโรจน์กุล กรรมการบริษัทสี่แสงการโยธา บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ นายนิพนธ์ โกศัยพลกุล กรรมการบริษัทกรุงธนเอนยิเนียร์