พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

2018-07-13 13:05:08

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

Advertisement

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังท่าวาสุกรี ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ


แท็กที่เกี่ยวข้อง