เผยภาพทะเลหมอกในจีน

2018-07-13 12:22:30

เผยภาพทะเลหมอกในจีน

Advertisement

หลังจากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันเมื่อไม่นานนี้ ส่งผลให้เกิดทะเลหมอกสีขาวบริสุทธิ์แผ่ปกคลุมอู่ถายซาน หรือหุบเขาอู่ถาย ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลซานซีทางจีนตอนเหนือ กลายเป็นทัศนียภาพทางธรรมชาติสุดงดงามราวกับสรวงสวรรค์ อู่ถายซานหรือหุบเขาอู่ถายนั้นถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงอย่างมาก เนื่องจากจัดเป็นหนึ่งในสี่หุบเขาศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาในจีน ซึ่งประกอบด้วยอู่ถายซาน จิ่วหัวซาน เอ๋อเหมยซาน และผู่ถัวซาน นอกจากนั้นอู่ถายซานยังได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี 2009 และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญที่สุดระดับ 5เอ (5A) ตามการจัดอันดับของสำนักการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน (CNTA) ในปี 2007