ดีเอสไอบุกค้นขบวนการนำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษี

2017-05-25 14:00:33

ดีเอสไอบุกค้นขบวนการนำเข้ารถหรูเลี่ยงภาษี

Advertisement

กระทรวงยุติธรรมได้มีนโยบายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปราบปรามกลุ่มขบวนการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบและหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร อันส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐ และสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวน กรณีการนำเข้ารถยนต์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงภาษีอากร และสำแดงราคาต่ำกว่าความเป็นจริง พบว่าบริษัทผู้นำเข้ารถยนต์

ได้ระบุราคาสินค้าในใบขนสินค้าขาเข้าที่ผู้นำเข้าต้องแสดงต่อกรมศุลกากรเพื่อเสียภาษีอากร โดยมีการสำแดงราคาต่ำกว่าราคาเป็นจริง ซึ่งราคาโดยเฉลี่ยที่ผู้นำเข้าสำแดง คือ ไม่เกินร้อยละ  ของราคารถยนต์ที่บริษัทผู้ผลิตในประเทศต้นกำเนิดรถยนต์จำหน่าย จากข้อมูลที่ได้จากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น พบรถยนต์เลี่ยงภาษีที่นำเข้ามาจำหน่ายเป็นรถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงและมีราคาแพงก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการขอหมายค้นต่อศาลอาญาเพื่อตรวจค้นสถานที่เป้าหมายจำนวน 9 แห่ง โดยสามารถอายัดรถยนต์ได้จำนวน 122 คัน ซึ่งรวมแล้วรัฐเสียหายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,400 ล้านบาท มาแล้วนั้นต่อมาเมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 พันตำรวจเอก ไพสิฐ  วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 120/2560 ดำเนินการขอหมายค้นต่อศาลอาญาอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจค้นสถานที่เป้าหมายจำนวน 6 แห่ง โดยสามารถอายัดรถยนต์ได้จำนวน 38 คัน พร้อมเอกสารสำคัญในการนำเข้ารถยนต์จาก 6 จุดตรวจค้น ได้แก่1. บริษัท เฟอร์ม่า มอเตอร์ จำกัด เลขที่ 262 หมู่ 4 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯจากการตรวจค้นพบเอกสารสำคัญในการนำเข้ารถยนต์2. โชว์รูมรถยนต์ยี่ห้อมาเซอราติ (Maserati)สาขาสยามพารากอนห้องเลขที่ 201A ชั้น 2 อาคารเลขที่ 991 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯจากการตรวจค้น อายัดรถยนต์ได้จำนวน 4 คัน3. โชว์รูมรถยนต์ยี่ห้อโรลส์-รอยซ์ (Rolls-Royse) สาขาสยามพารากอนห้องเลขที่ 253 – 255 ชั้น 2 อาคารเลขที่ 991 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯจากการตรวจค้น อายัดรถยนต์ได้จำนวน 2 คัน4. โชว์รูมรถยนต์ยี่ห้อแอสตัน มาร์ติน (Aston Martin) สาขาสยามพารากอนห้องเลขที่ 214A  ชั้น 2 อาคารเลขที่ 991 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯจากการตรวจค้น อายัดรถยนต์ได้จำนวน 2 คัน5. บริษัทมาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด เลขที่ 2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ จากการตรวจค้นพบเอกสารสำคัญในการนำเข้ารถยนต์6. อาคารมิลเลเนี่ยม ออโต้ เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ และอาคารโชว์รูมโรลส์-รอยส์ มอเตอร์ คาร์ส แบงคอก ไม่ทราบเลขที่ ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของอาคารมิลเลเนี่ยม ออโต้จากการตรวจค้น อายัดรถยนต์ได้จำนวน 30 คันรวมรถยนต์ที่อายัดจำนวน 38 คัน เป็นรถ 5 ยี่ห้อ คือ มาเซอราติ (Maserati)  โรลส์-รอยซ์ (Rolls-Royse) แอสตัน มาร์ติน (Aston Martin)แมคาเรน (McLAREN) และ เฟอรารี่ (Ferrari) ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบเอกสารที่ได้ทำการยึดมาจากบริษัท เพื่อพิสูจน์ทราบว่ามีการทำราคาต่ำเข้ามาในลักษณะใดหรือไม่