เศร้าสวดศพผู้เสียชีวิตเรือล่มคืนแรก

2018-07-10 00:20:36

เศร้าสวดศพผู้เสียชีวิตเรือล่มคืนแรก

Advertisement

บรรยากาศการสวดพระอภิธรรมศพคืนแรกผู้เสียชีวิตจากเหตุเรือล่มเป็นไปด้วยความเศร้า ขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตทยอยเดินทางมาติดต่อขอดูศพเพื่อยืนยัน


เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 8 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่วัดโฆษิตวิหาร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งมีการสวดพระอภิธรรมศพคืนแรก เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิต จากเหตุเรื่อล่ม เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยมีนายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย – จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ นายวิชัช ไตรรัตน์ และคณะ ได้เดินทางมาร่วมฟังสวดพร้อมกับบรรดาญาติๆของผู้เสียชีวิต ท่ามกลางความโศกเศร้า ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกรมการศาสนามาอำนวยความสะดวก และดูแลการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมขณะเดียวกันก็ยังคงมีบรรดาญาติๆ ของผู้เสียชีวิต ทยอยเดินทางมาติดต่อเพื่อขอดูศพ และดำเนินการเพื่อขอรับศพตามขั้นตอน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานคอยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยเทศบาลนครภูเก็ตจะจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎรไปคอยบริการออกใบมรณะบัตรที่ รพ.วชิระภูเก็ต และที่วัดโฆษิตวิหาร หากนับถือศาสนาคริสต์ ญาติและครอบครัวประสงค์จะฝังที่จ.ภูเก็ต สามารถฝังได้ที่สุสานคริสเตียน ส่วนพิธีทางศาสนาอิสลาม จะมีมัสยิดทั้งหมด 58 แห่ง พร้อมโต๊ะอิหม่ามประจำในแต่ละมัสยิดดูแลทำพิธีให้

กรณีนำศพกลับประเทศ จะมีบริษัทสกายเทรด เซอร์วิส ซึ่งบริการด้านการขนส่งคาโก้ อำนวยความสะดวกในการนำศพกลับประเทศ บริการครบวงจรตั้งแต่แพคหีบห่อ และเอกสารทั้งต้นทางและปลายทาง โดยฝ่ายกระทรวงต่างประเทศจะยกเว้นค่าธรรมเนียมการแปลเอกสารแต่รับรองต่างๆทุกชนิดมสำหรับค่าธรรมเนียมการต่ออายุวีซ่า ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประสบภัยทุกกรณีสำหรับการออกใบมรณะบัตรในส่วนของ อ.มืองภูเก็ตได้ดำเนินการออกให้แล้วจำนวน 10 ราย การจัดการศพของผู้เสียชีวิตได้เปิดให้ญาติของผู้เสียชีวิตเข้าดูศพเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อดำเนินการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับผู้เสียชีวิต นอกจากนี้ในส่วนของญาติผู้เสียชีวิตได้ขอความอนุเคราะห์จ.ภูเก็ตช่วยดำเนินการจัดพิธีเรียกขวัญ ณ บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับญาติของผู้เสียชีวิต ในเรื่องนี้ผวจ.ภูเก็ตได้รับปากที่จะให้การช่วยเหลือโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการ