ฝนตกหนัก ถล่ม กทม. โรงเรียนปิดทำการเรียนการสอน

2017-05-25 09:25:34

ฝนตกหนัก ถล่ม กทม. โรงเรียนปิดทำการเรียนการสอน

Advertisement

ผลกระทบฝนตกหนักในเขตกรุงเทพมหานคร ทำให้หลายโรงเรียนประกาศหยุดการเรียนการสอน

โรงเรียนบดินเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   , โรงเรียนสตรีวิทยา 2 , ราชวินิตบางแก้ว , พิบูลย์อุปถัมภ์  และสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 25 พฤษภาคม เป็นเวลา 1 วัน เนื่องจากเกิดน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่รอบโรงเรียน

ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศฉบับที่ 7 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม ระบุว่า ช่วงวันที่ 25-28 พฤษภาคม ประเทศไทย จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่