แนะ 5 วิธีเที่ยวถ้ำอย่างปลอดภัย

2018-07-05 13:40:31

แนะ 5 วิธีเที่ยวถ้ำอย่างปลอดภัย

นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล แนะ 5 วิธีเที่ยวถ้ำอย่างปลอดภัย

การไปเที่ยวถ้ำในช่วงหน้าฝน ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ แม้ว่าบริเวณพื้นที่บริเวณนั้นๆ ฝนอาจจะไม่ตก แต่ถ้าบริเวณต้นน้ำมีฝนตกมากๆ ทำให้น้ำมีปริมาณมากอาจจะท่วมถ้ำและทำให้เราติดอยู่ภายในถ้ำได้

รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ชี้แนะ 5 วิธีการเที่ยวถ้ำอย่างปลอดภัย ดังนี้

Advertisement
ข้อแรก ควรตรวจเช็คสภาพอากาศหรือฤดูกาลที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนั้น ควรงดเที่ยวถ้ำธารลอดหรือถ้ำที่มีรอยน้ำไหลผ่าน เพราะแม้จะไม่เห็นน้ำแต่ก็มีความเสี่ยงสูง ที่น้ำจากไหลมาจากต้นน้ำได้

ข้อที่สอง ในช่วงฤดูฝนถ้าเราต้องการไปเที่ยวถ้ำควรติดต่อเจ้าหน้าที่ของพื้นที่นั้นก่อน เพื่อที่จะให้นำทางเพราะเจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคยพื้นที่นั้นมากกว่า รวมถึงทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นของการท่องเที่ยวในบริเวณนั้น ในส่วนของการเตรียมตัวท่องเที่ยวถ้ำอย่างปลอดภัย

Advertisement
ข้อที่สาม เราต้องประเมินสุขภาพของตัวเองก่อน การเตรียมร่างกายให้พร้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะแต่ละถ้ำมีความลำบากและมีธรรมชาติที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ออกซิเจนที่อยู่ในถ้ำก็มีไม่เท่ากัน การที่เราเดินเข้าไปลึกๆ ออกซิเจนในถ้ำก็จะน้อยลงไปตามลำดับ หรือแม้กระทั่งในเรื่องความไม่เรียบของพื้นที่ถ้ำก็แตกต่างกันไป

ข้อที่สี่ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องมีครบและพร้อมใช้ทันที การเที่ยวถ้ำ สิ่งที่ต้องเตรียมในเบื้องต้นคือ ไฟฉาย การแต่งกายให้เหมาะสม เสื้อที่ใส่ควรเป็นแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น พร้อมหมวกนิรภัย และควรเตรียมน้ำดื่ม อาหาร และยา ให้เหมาะสมกับระยะทางเดินในถ้ำ รวมถึงต้องเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

และ ข้อที่ห้า  เราควรปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด และไม่ควรฝ่าฝืน เดินออกนอกเส้นทางที่กำหนด เพราะอาจทำให้ระบบนิเวศภายในถ้ำนั้นเสียหายได้


Advertisement