ชาวสวนแห่ซื้อปากกาวัดทุเรียนสุก

2018-07-05 13:30:07

ชาวสวนแห่ซื้อปากกาวัดทุเรียนสุก

ชาวสวนแห่สั่งซื้อปากกาวัดความสุกทุเรียน ผลงานสุดยอดเด็กวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานเมื่อวันที่ 5 ก.ค. นายจิตวัฒนา บุญเลิศ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผลประสบความสำเร็จจาการผลิตโครงงานนวัตกรรมและงานวิจัย โดยผลิตอุปกรณ์วัดความสุกของทุเรียนที่มีความถูกต้อง 100 เปอร์เซ็นต์ และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ชนะเลิศระดับตัวแทนภาคกลางได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมโดดเด่นระดับชาติในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ในการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพนักศึกษา ล่าสุดวิทยาลัยได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการทำบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มยังสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ ในกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนที่ จ.ระยอง สนใจสั่งซื้อผลผลิตภัณฑ์ล๊อตแรกจำนวน 50 ชิ้น กำหนดราคารับซื้อชิ้นละ 3,900 บาท จากเดิมวิทยาลัยกำหนดราคาไว้เพียงชิ้นละ 1,000 บาท“ล่าสุดผลิตได้แล้วกว่า 90 % จากนั้นจะรอการส่งมอบเพื่อไปใช้งานจริง เพื่อวัดความสุกของทุกเรียนก่อนไปจำหน่ายในตลาดทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประกอบการ เอ็ม เอ็ม อี ใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งความประสงค์จะซื้ออีกกว่า 100 ชิ้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการโดยสินค้าที่ผลิตเป็นผลงานแฮนด์เมดทั้งหมด และก่อนนำสินค้าไปจำหน่ายจะมีการจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ แต่ส่วนตัวทำใจไว้แล้วเพราะเชื่อว่าเมื่อสินค้าหลุดออกไปจะมีพ่อค้าทำสินค้าเลียนแบบอย่างแน่นอน” นายจิตวัฒนา กล่าว


Advertisement
สำหรับปากกาวัดความสุกทะเรียนเป็นผลงานของ นายเมธี ขำพวง นายพันทิวา คำแก้ว และนายสมทรง แจ้งอักษร จากแผนกวิชาเทคนิคการผลิต ใช้เวลาคิดค้น 3 เดือน โดยผลิตเครื่องมือวัดคุณภาพทุเรียนมีลักษณะคล้ายเข็มฉีดยา เมื่อแทงเข็มลงไปในพูทุเรียน อุปกรณ์จะวัดความสุกได้ 3 ระดับ สีแดงหมายถึงทุเรียนดิบ สีเหลืองหมายถึงทุเรียนห่าม และสีเขียวหมายถึงทุเรียนสุก อุปกรณ์นี้ใช้งานง่ายและสามารถทราบผลได้ในทันที


Advertisement