เขื่อนอุบลรัตน์ ระบายน้ำเพิ่ม รับฤดูฝน

2017-05-24 14:25:38

เขื่อนอุบลรัตน์ ระบายน้ำเพิ่ม รับฤดูฝน

Advertisement

เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เพิ่มการระบายน้ำ หลังฝนตกน้ำไหลเข้าเขื่อนต่อเนื่อง


ขณะนี้ เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำไหลเข้าต่อเนื่อง เฉลี่ยวันละ 30  ล้านลูกบาศก์เมตร เกินระดับควบคุม ทางเขื่อนจึงต้องเพิ่มการระบายน้ำ จากเดิมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ระบายวันละ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มการระบายน้ำ เป็นวันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำหากมีฝนตกลงมาต่อเนื่อง หรือมีพายุเข้าเติมน้ำ 



ส่วนปริมาณน้ำกักเก็บล่าสุดเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำ1,234 ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 51 ของความจุอ่าง

แท็กที่เกี่ยวข้อง